Marktaandeel

De Nederlandse bancaire sector wordt gekenmerkt door een klein aantal banken met een groot marktaandeel (gemeten naar balanstotaal). De vijf grootste banken – ING, Rabobank, ABN AMRO, BNG Bank en NWB Bank – hebben al jarenlang gezamenlijk meer dan 90% van de totale assets in hun bezit. Het resterende deel (8% in 2021) is versnipperd over een divers aantal kleine financiële instellingen.

De grootste banken van Nederland 2022

Deze sterke marktconcentratie is in belangrijke mate het resultaat van de fusiegolf die eind jaren tachtig en begin jaren negentig plaatsvond. Om de concurrentie in de Nederlandse bankensector te bevorderen zijn drempels voor toetreding in het verleden verlaagd. Zo is het verkrijgen van een bankvergunning eenvoudiger geworden en is er in de wet- en regelgeving meer ruimte gemaakt voor alternatieve kredietverlening, zoals crowdfunding en kredietunies.

Kijkend naar het absolute balanstotaal, dan steken de drie grootbanken – ING, Rabobank en ABN AMRO – er met kop en schouders bovenuit. Gezamenlijk hebben de drie banken een marktaandeel van 82%. ING is met een balanstotaal van €951 miljard veruit de grootste bank van Nederland.

De grootste banken van Nederland (de grote drie)

Onderstaande figuur toont de balanstotalen van de overige Nederlandse banken. BNG Bank en NWB Bank – twee banken die hoofdzakelijk overheden, gemeenten en grote publieke organisaties tot hun clientèle rekenen – bezetten respectievelijk de vierde en vijfde plaats. De Volksbank – opererend onder de labels ASN Bank, RegioBank en SNS – is echter met stip de vierde consumentenbank van Nederland.

De overige banken ontlopen elkaar betrekkelijk weinig. Ten opzichte van 2019 laten NN Bank en Achmea Bank negatieve groeicijfers zien. Triodos Bank is daarentegen met een flinke opmars bezig - de duurzame bank groeide ten opzichte van 2019 met maar liefst 42% en steeg daarmee twee plekken. Van Lanschot (€16,3 miljard) en Aegon Bank (€16,2 miljard) wisselden stuivertje.

De grootste banken van Nederland (exclusief de grote drie)