Bankensector Nederland

Sinds de crisis in 2008 zijn Nederlandse banken kleiner geworden en focussen zij zich meer op Nederland als thuismarkt. De Nederlandse bankensector is ongeveer vier keer zo groot als de Nederlandse economie en is daarmee één van de grootste bankensectoren in Europa. 

Omvang van de Nederlandse bankensector

In het afgelopen decennium is de omvang van de Nederlandse bankensector - gemeten naar het totaal aantal assets - meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd heeft er een consolidatieslag plaatsgevonden in de markt, met als gevolg een meer dan halvering in het aantal geregistreerde kredietverleners. 

Ontwikkeling van de Nederlandse bankensector

In verhouding tot de economie is de Nederlandse bankensector erg groot. Zo bedroeg de som van de balansen van banken in 2017 meer dan vier keer het bruto nationaal inkomen (Total Assets to GDP ratio*). Ter vergelijking, Nederland heeft hiermee relatief gezien één van de grootste bankensectoren ter wereld.

Assats van Nederlandse banken t.o.v. BBP