Bladeren

IBAN

De International Bank Account Number (IBAN) is een internationaal overeengekomen wijze van het noteren van bankrekeningen. IBAN wordt gebruikt om internationale betalingen sneller en met minder fouten te laten verlopen. Het identificeren van het juiste bankrekening wordt met IBAN eenvoudiger.

Vanaf 1 februari 2014 zal er geen verschil meer zijn tussen een internationale en binnenlandse betaling. Betalingen vinden vanaf dan plaats via een International Bank Account Number.

Het IBAN kent maximaal 34 tekens en heeft een vaste lengte per land. Het Nederlandse IBAN-nummer bestaat uit:

  • NL voor de landcode
  • Een controle getal (twee cijfers)
  • Vier letters die de bank aanduiden (bijvoorbeeld: RABO, INGB, ABNA)
  • Het huidige rekeningnummer (bestaande uit minimaal 10 maximaal, maximaal 30 cijfers en letters). Bij een rekeningnummer van minder dan 10 cijfers wordt het rekeningnummer aangevuld met nullen

Voorbeeld rekeningnummer bij ING: NL56 INGB 0123456789

De komende tijd zullen banken in Nederland steeds vaker gebruik maken van IBAN.