Bladeren

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) richt zich op het bevorderen van de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB voert vanaf 2002 periodiek overleg over de maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in ons betalingsverkeer. Een voorbeeld van een afspraak die in het MOB is overeengekomen is het terugdringen van de hoeveel aan chartaal geld. Veiligheid van het betalingsverkeer staat hoog op de agenda van het MOB.

In het MOB nemen zowel de vertegenwoordigers van de gebruikers als aanbieders van het betalingsverkeer plaats. Het MOB wordt voorgezeten door De Nederlandsche Bank.