Hoofdeconoom Citibank bepleit afschaffen cash geld

01 mei 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Door de dreiging van negatieve rente gaat er een probleem met cash geld ontstaan. De vraag werpt zich op of mensen hun geld nog wel naar een bank zullen brengen of op een spaarrekening laten staan, indien er sprake is van negatieve rente. Mensen komen dan in de verleiding om hun geld van de bank of spaarrekening te halen en om te zetten in cash. Dat probleem, door economen de effectieve ondergrens genoemd, doet Willem Buiter hoofdeconoom van de Citibank er nu voor pleiten om cash geld af te schaffen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg.

Beproefd rentespel centrale banken onder druk

Volgens Buiter kunnen de centrale banken om de economie in economische crisistijden te stimuleren gebruik maken van de beproefde methode om de rente te verlagen. Omdat de rente momenteel al bijna op het nulpunt ligt, zal een verdere renteverlaging leiden tot een negatieve rente. Buiter is er echter niet bang voor dat bij een negatieve rente de mensen onmiddellijk hun geld van de bank zullen halen om thuis te bewaren. Dat brengt ook kosten met zich mee volgens de hoofdeconoom van Citibank tegenover Bloomberg.

Contant geld

Nu moment cash geld af te schaffen in 3 stappen

Volgens Buiter moeten we niet uitsluiten dat we nog in een periode belanden, waar een negatieve rente noodzakelijk blijkt om de economie weer vlot te kunnen trekken. Daar het probleem van de effectieve ondergrens dan opdoemt, is het nu het moment om cash geld af te schaffen. Buiter staat niet alleen met dit idee. Verschillende andere economen, onder meer Harvard econoom Kenneth Rogoff pleiten hier al langer voor. Volgens Bloomberg stelt Buiter een driestappenplan voor. Eerst zou het cash geld moeten worden afgeschaft. Vervolgens zouden de bezitters van het resterende geld moeten worden belast. Uiteindelijk zou de vaste wisselkoers tussen cash geld en de reserves van de centrale bank opgeheven moeten worden.

Veel weerstand, maar voordelen groter dan nadelen

De hoofdeconoom van Citibank beseft wel dat er veel weerstand zal bestaan tegen zo’n plan. Een aantal mogelijke kritiekpunten zullen ongetwijfeld door critici naar voren gebracht worden, bijvoorbeeld het gebruik van cash geld door oudere mensen. Buiter suggereert om maximaal de vijf euro biljetten nog te handhaven. Alles bij elkaar zijn de voordelen van het afschaffen van cash geld vele malen groter dan de nadelen, aldus de hoofdeconoom van Citibank tegenover Bloomberg.