Stabiele groeivooruitzichten economie NL in onzekere wereld

17 november 2015 Banken.nl 4 min. leestijd

De economische groei in ons land is na jaren van crisis, recessie en stagnatie overtuigend teruggekeerd. In 2016 zal de Nederlandse economie naar verwachting groeien met 2,5%, na een voorziene groei van 2% in 2015. Deze groei wordt breed gedragen, want behalve de export doen ook de particuliere consumptie en de private investeringen een duit in het zakje. Wel blijft de hoge werkloosheid een pijnpunt en is de exportgroei omgeven met onzekerheden. De mondiale economie groeit in een redelijk tempo door, maar echt vanzelf gaat het allemaal niet. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun Visie op 2016.

Terugkeer van de groei van de binnenlandse bestedingen

Door de terugkeer van de groei van de binnenlandse bestedingen, profiteren volgend jaar vrijwel alle bedrijfstakken van de toenemende vraag naar hun goederen en diensten. “In veel sectoren is daarbij overigens vooral nog sprake van inhaalgroei om het verlies sinds de crisis weer goed te maken. Ook is de groei nog niet voldoende om de werkloosheid volgend jaar naar een acceptabel niveau terug te brengen”, vertelt Rabobank-econoom Tim Legierse. “Wel zien we in ons land een positieve wisselwerking tussen economie en woningmarkt en tussen economie en overheidsfinanciën. Zo zorgt het hoge aantal woningverkopen ervoor dat er meer duurzame goederen voor woningen worden verkocht en dat er meer vraag is naar de diensten van makelaars en notarissen. Ook de bouwsector zit duidelijk in de lift. Qua overheidsfinanciën zien we dat het begrotingstekort door de toegenomen groei ineens voldoende is verbeterd om voor 2016 een belastingverlaging door te voeren. Mede daardoor kan de economische groei volgend jaar op peil worden gehouden.”

Wereldeconomie groeit niet vanzelf

De Nederlandse uitvoergroei ziet zich gesteund door de aanhoudende groei in de eurozone, maar in de mondiale economische groei zit weinig beweging. Rabobank-econoom Allard Bruinshoofd: “Over een brede linie zien we de groeivertraging van China, la­gere grondstofprijzen en de verwachte Amerikaanse renteverhoging de groeivoeten van opkomende landen drukken. Daarnaast blijven we ons noodgedwongen vastklampen aan het extreem ruime monetaire beleid, waarvan steeds meer aanwijzingen komen dat het op termijn groeiverlagende bijwerkingen en risico’s op nieuwe crises met zich meebrengt. Het zou wenselijk zijn om – in herhaling van eind 2008 – mondiaal gecoördi­neerde monetaire stappen te zien, ditmaal gericht op normalisatie van het monetaire beleid. Maar ook binnen de eurozone moeten de structurele economische uitdagingen als de investerings­zwakte, de lage productiviteitsgroei en de schuldenproblemen het hoofd worden geboden. Besluitvaardigere besturing is broodnodig en kan uiteindelijk ook het anti-Europa-sentiment op termijn de wind uit de zeilen nemen. Beleidsmatig doormodderen is hier juist funest voor.”

Financiële markten reageren heftig op kwetsbaarheden opkomende economieën

“Onopgeloste structurele problemen, zoals hoge schuldniveaus, een zwakke economische expansie in een aantal opkomende landen en de daarmee gepaard gaande lage grondstofprijzen blijven een bron van onzekerheid voor de valutamarkten”, aldus Rabobank-econoom Elwin de Groot. “Wij verwachten dat China zijn munt in 2016 vrijer zal laten bewegen, wat gepaard zal gaan met een mogelijk forse depreciatie. In meer algemene zin houden wij rekening met een sterkere dollar. Dit komt mede omdat de gevorderde staat van economisch herstel in de VS het de Fed mogelijk maakt om haar beleidstarief al voor het eind van dit jaar te verhogen. Ook in 2016 verwachten wij verdere renteverhogingen, al blijft het tempo waarin dat gebeurt waarschijnlijk veel lager dan in het verleden. De ECB, daarentegen, kan zich het risico van een sterkere euro niet veroorloven. Daarom verwachten wij dat de ECB al in december met nieuwe verruimende beleidsmaatregelen komt, waaronder een verdere verlaging van het depositotarief. Hoe meer schuldpapier de ECB opkoopt, hoe schaarser dit papier wordt. Dat duwt de rente en risicopremies omlaag. Maar omdat we voorzien dat de economische vooruitzichten verbeteren en de inflatie en inflatieverwachtingen toenemen, verwachten we dat ook de Europese kapitaalmarktrentes gedurende 2016 iets oplopen.”