Gebruik betaalgegevens acceptabel voor bepaalde doelen

19 november 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Het commercieel gebruik van betaalgegevens door banken wordt over het algemeen slechts in beperkte mate geaccepteerd. Wanneer deze betaalgegevens echter worden gebruikt door banken voor het nakomen van de zorgplicht beveiliging, voor het verbeteren van de service en voor het toetsen van kredietwaardigheid, ligt de acceptatie een stuk hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Gebruik van betaalgegevens
Het MOB constateert dat Nederlanders het commercieel gebruik van betaalgegevens door banken slechts in geringe mate accepteren. Het gebruik van betaalgegevens voor doeleinden zoals het nakomen van de zorgplicht, beveiliging en verbetering van de service wordt meer aanvaard. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat het MOB heeft laten uitvoeren. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat Nederlanders een beperkte kennis hebben over het gebruik van hun betaalgegevens door banken. 45% van de Nederlanders geeft aan niet te weten voor welke doeleinden betaalgegevens worden gebruikt. In de komende periode zal het MOB een nadere verkenning uitvoeren naar de mogelijke impact van nieuwe wetgeving (onder andere de mogelijkheid van nieuwe diensten) op het gebruik van betaalgegevens.  

Betaalgegevens - Kennis van Consument

NVB: Belangrijke les voor banken
De acceptatie van het gebruik van betaalgegevens ligt hoger wanneer de regie over dit gebruik bij de klant ligt, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is een belangrijke les voor alle partijen die verdere stappen overwegen op dit gebied, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Bij mogelijk toekomstig gebruik van betaalgegevens voor commerciële doeleinden staat voor de banken draagvlak in de samenleving en bij hun klanten voorop. De klant en diens privacy (de bank als ‘digitale kluis’) staan ook hier centraal".

45% van de Nederlanders geeft aan niet te weten voor welke doelen betaalgegevens worden gebruikt. De NVB ziet hierin voor zichzelf en haar leden een aansporing om hierover beter te communiceren. "Bij het gebruik van betaalgegevens houden banken zich altijd aan de wet en aan de afspraken die zij met hun klanten gemaakt hebben".