Vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel van start

27 november 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Vanaf 26 november geldt een nieuw, vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel (DGS). Nederland heeft hiermee de Europese DGS-richtlijn geïmplementeerd. De Nederlandsche Bank (DNB) start nu met de uitvoering van het nieuwe stelsel. Door de implementatie van de richtlijn wordt het Nederlandse depositogarantiestelsel meer risicogebaseerd. Financiële instellingen gaan in het nieuwe depositogarantiestelsel vooraf premies afdragen aan het nieuwe DGS-fonds. De hoogte van de premie is afhankelijk van het risicoprofiel van de bank. Het DGS-fonds kan door DNB geactiveerd worden bij een bankfaillissement.

Snellere uitkering en bredere garantie deposito’s

In vergelijking met het oude stelsel geldt een aanvullende tijdelijke garantie voor deposito’s die direct verband houden met de aan- of verkoop van een woning. Deze deposito’s hebben gedurende drie maanden na storting een dekking van 500.000 euro bovenop de reguliere dekking van 100.000 euro. Daarnaast wordt de uitkeringstermijn, die in eerste instantie twintig werkdagen bedraagt, stapsgewijs (15 dagen in 2019, 10 dagen in 2021) teruggebracht naar zeven werkdagen in 2024. Verder wordt de reikwijdte van de garantie verruimd: naast privépersonen worden ook de deposito’s van grootzakelijke depositohouders, bestuurders en aandeelhouders gegarandeerd.

DNB - Amsterdam

Banken vullen garantiefonds vooraf

Een ander belangrijk verschil tussen het nieuwe stelsel en het oude is de zogeheten ‘ex ante’ en risicogebaseerde financiering. Alle banken in Nederland met gegarandeerde deposito’s gaan premies afdragen aan het DGS-fonds. De hoogte van de premie die een bank betaalt, hangt af van het bedrag aan gegarandeerde deposito’s bij die bank en het risicoprofiel. Zulke risicogewogen premies geven banken een prikkel om minder risico te nemen. Het DGS-fonds wordt verantwoordelijk voor de financiering van de uitkeringen aan depositohouders. Als de uitkeringen hoger zijn dan het vermogen van het fonds, dan zullen de extra kosten in de eerste instantie aan de deelnemende banken worden doorberekend. In 2024 zal het fonds een bedrag bevatten dat gelijk is aan 0,8 procent van alle gegarandeerde deposito’s. Door de nieuwe financieringssystematiek heeft een bank bij faillissement van tevoren meebetaald aan de uitkeringen die worden betaald als gevolg van haar faillissement.

DNB verantwoordelijk voor uitvoering

DNB blijft in het nieuwe stelsel verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het depositogarantiestelsel. DNB kan besluiten over de activering van het depositogarantiestelsel en blijft ook het aanspreekpunt voor deposanten bij een bankfaillissement.

Het nieuwe depositogarantiestelsel staat los van het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel dat de Europese Commissie op 24 november publiceerde. Het voorstel van de Commissie gaat het gebruikelijke Europese wetgevingstraject in.