Rabo strategie 2020 kost 9.000 extra banen

10 december 2015 Banken.nl 4 min. leestijd

Rabobank gaat opnieuw reorganiseren. De nieuwe strategie 2020 moet leiden tot hogere kapitaalbuffers en betere resultaten. De bank wil dat realiseren door onder andere 9.000 banen te schrappen, zich meer te focussen op de Nederlandse markt en het introduceren van nieuwe contactpunten naast het bankkantoor. De personeelsreductie komt bovenop de 10.000 die in de afgelopen jaren al zijn verdwenen.

Nieuwe structuur
De 106 lokale banken en Rabobank Nederland gaan vanaf 1 januari 2016 samenwerken vanuit één coöperatie met één bankvergunning en één jaarrekening. Met de nieuwe structuur anticipeert de Rabobank tevens op wet- en regelgeving en is de bank in staat effectiever en efficiënter te reageren op toekomstige ontwikkelingen. "Deze 'historische' wijziging van de aansturing - waardoor Rabobank Nederland meer grip krijgt - maakt het mogelijk om de backoffice van de bank opnieuw in te richten", aldus bestuursvoorzitter Wiebe Draijer in een gesprek met FD.

Rabobank hoofdkantoor

Personeelsreductie
Rabobank laat weten dat in de periode 2016-2018 het aantal arbeidsplaatsen met 9.000 zal dalen, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten van de bank. Deze reductie vindt plaats in aanvulling op de bestaande programma’s, waarmee nog een resterende daling van 3.000 arbeidsplaatsen gemoeid is. Medewerkers die klanten bedienen worden zoveel mogelijk ontzien.

"Rabobank stelt dat de noodzaak voor het opbouwen van buffers hun dwingt tot drastische bezuinigingen op personeelskosten. Dat is het paard achter de wagen spannen', zegt Jan Paul Veenhuizen van FNV Finance. 'Je kunt de klantgerichtheid van medewerkers onmogelijk één-op-één vervangen door de processen te automatiseren."

Wiebe Draijer: “De transformatie die we vandaag presenteren is noodzakelijk voor een excellente klantbediening en voor een gezonde toekomst van de bank. We vragen zeer veel van onze medewerkers om onze doelen te bereiken. Wij realiseren ons hierbij terdege dat dit niet gemakkelijk is. Enerzijds is er de gezamenlijke taak waar we voor staan om de Rabobank sterker te maken voor de toekomst en biedt dit uitdagende opdrachten voor individuele medewerkers, anderzijds is voor veel medewerkers hun persoonlijke toekomst onzeker. We zullen medewerkers faciliteren om te investeren in hun inzetbaarheid, zodat zij in staat zijn binnen of buiten de Rabobank ander werk te vinden.”

Contactpunten naast bankkantoor
Rabobank investeert komend jaar in verschillende nieuwe vormen van contactpunten, in aanvulling op de huidige bankkantoren. Hier wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van mobiele adviespunten, pop-up stores en advies aan huis

Wiebe Draijer: “We moeten slagvaardig blijven inspelen op een aantal trends, die zowel kansen als uitdagingen bieden, zoals veranderend consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, financiële innovatie, toegenomen concurrentie, een complex economisch kader en aangescherpte kapitaaleisen. Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen zien we een blijvend stevige plaats voor een coöperatief georganiseerde bank.”

“We willen letterlijk en figuurlijk nog dichterbij onze klanten zijn. Fysiek (in klantgesprekken en netwerken), virtueel (met apps en websites) en mentaal (door betrokkenheid). Rabobank blijft zich onderscheiden door vakmanschap, ondernemerschap en innoverend vermogen. We bieden onze klanten kennis, netwerken en financiële oplossingen. Om te excelleren in klantfocus is een fundamentele verbetering nodig. Dit geldt voor onze activiteiten in binnen- en buitenland.”

“Innovatiekracht is een belangrijke pijler van de strategie. Het is in toenemende mate een voorwaarde om de huidige processen te verbeteren en de klantbehoefte in te vullen. Klanten willen vaker financiële zaken virtueel zelf kunnen regelen. Daarnaast is innovatie essentieel voor het ondersteunen van de strategische vraagstukken van onze klanten en Rabobank zelf. Als coöperatieve bank willen wij onze klanten en de gemeenschap helpen maximaal de kansen van innovatie te benutten. We versterken daarom ook onze innovatiekracht, stimuleren experimenten en blijven sterk betrokken bij de nationale en lokale innovatie-initiatieven.” 
 
“De Rabobank wijzigt met ingang van 1 januari 2016 haar interne besturing. Hiermee anticipeert de Rabobank tevens op toekomstige wet- en regelgeving en is de bank in staat effectiever en efficiënter te reageren op ontwikkelingen. Lokale banken krijgen meer ruimte om zich te concentreren op klanten in de eigen lokale markt. De ledeninvloed wordt sterker. De leden van alle lokale banken zullen zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenraad, het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de Rabobankorganisatie. De 106 lokale banken en Rabobank Nederland fuseren tot één coöperatieve Rabobank, die voortaan opereert met één bankvergunning en één jaarrekening.”