Hypotheekrente verzekeraars hoger door Solvency II

18 december 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Vanaf 2018 worden er geen lagere buffereisen meer gesteld voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die verstrekt worden door verzekeraars. Dat laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten tegenover het FD. Oorzaak is dat de huidige regels die gelden voor NHG-hypotheken niet erkend worden door Solvency II, de nieuwe Europese regels voor verzekeringstoezicht.

Als Nederlandse consumenten vanaf 2016 een hypotheek afsluiten van minder dan €225.000 wordt deze beschermd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als de hypotheeknemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, en de woning gedwongen verkocht moet worden, dan wordt eventuele restschuld betaald vanuit het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Deze garantie maakt dat het risicoprofiel van NHG-hypotheken lager ligt voor de hypotheekverstrekker, vaak een bank of verzekeraar, dan het risicoprofiel zonder deze garantie. Een lager risicoprofiel zorgt ervoor dat de hypotheekverstrekker aan minder hoge buffereisen hoeft te voldoen, en dat zorgt op zijn beurt voor een lagere hypotheekrente voor de consument.

Nationale Hypotheek Garantie

Solvency II maakt geen onderscheid
In gesprek met het FD vertelt een woordvoerder van financieel toezichthouder De Nederlandsche Bank echter dat de NHG-regels niet in de nieuwe Europese regelgeving voor verzekeringstoezicht worden meegenomen. Solvency II, zoals dit pakket met nieuwe regels heet, gaat vanaf 2018 in, en maakt dus voor verzekeraars geen onderscheid tussen het risico en daarbij horende buffereisen van NHG- en niet NHG-hypotheken. Dit zorgt er mogelijk voor dat verzekeraars de hypotheekrente die zij rekenen voor hun hypotheken zullen verhogen.

Voor de Nederlandse verzekeraars is dit slecht nieuws. Zij hebben de afgelopen jaren hun marktaandeel in de hypotheekmarkt uitgebreid, mede doordat zij concurrerende prijzen konden bieden voor hun hypotheken. Nu het voordeel van de NHG niet onder de nieuwe regelgeving zal vallen, houden alleen banken het voordeel van een lager risicoprofiel en lagere buffereisen, omdat zij onder andere Europese toezichtregelgeving vallen. Ook aan deze internationale regelgeving wordt echter gesleuteld, wat de lagere prijs voor NHG-hypotheken zou kunnen doen verdwijnen. 

Divisiedirecteur Thijs van Woerden van DNB vertelt tegenover het FD: “Het is duidelijk dat een hypotheek met NHG minder risicovol is, maar Solvency II stelt algemene eisen aan garanties. Die zijn niet specifiek toegesneden op de Nederlandse situatie. Dat is een omissie.” Wel laat Van Woerden weten dat DNB in gesprek is met de Europese wetgever over de mogelijkheid om de NHG-regels alsnog te erkennen in Solvency II.