Klant moet van bank kunnen wisselen met nummerbehoud

07 juli 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het moet mogelijk worden om je rekeningnummer te behouden bij het overstappen naar een andere bank. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en Autoriteit Consument & Markt zijn van mening dat nummerbehoud bij het wisselen van een bank het overstappen eenvoudiger maakt en de concurrentie op de betaalmarkt kan bevorderen. De huidige Nederlandse Overstapservice is nu ontoereikend.

Uitbreiden en digitaliseren overstapservice
Het aantal consumenten dat nu de Nederlandse Overstapservice in Nederland gebruikt is zeer gering (ca. 1%). Consumenten en ondernemers bestempelen het wisselen van bank als veel gedoe.

Het MOB is daarom voorstander van invoering van nummerbehoud in het betalingsverkeer om overstappen naar andere betaaldienstaanbieders te vergemakkelijken. Dit moet ook leiden tot meer concurrentie op de betaalmarkt.

Nummerbehoud bij bankwissel

Het MOB acht het voor Nederland zinvol nog in 2016 werk te maken van het promoten en verder verbeteren van de Nederlandse Overstapservice en ook van het overstapproces, met name door de mogelijkheden te bezien dat te digitaliseren. Het MOB vraagt de Betaalvereniging Nederland om in het najaarsoverleg van 2016 te komen met een plan ter verdere digitalisering van het gebruik van de overstapservice.

Het MOB raadt Europese vormen van nummerbehoud aan, omdat Nederland sinds 1 augustus 2014 onderdeel is van SEPA, een Europese infrastructuur met Europese standaarden. 

Autoriteit Consument & Markt
Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderschrijft dit standpunt in een recent uitgebracht rapport, dat een nieuwe impuls geeft aan de Europese discussie die al een tijd wordt gevoerd. Ook zij ziet graag dat mensen die van bank wisselen hun betaalrekeningnummer kunnen behouden.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Consumenten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van concurrentie. Ik zie nummerbehoud bij een bankoverstap als een belangrijk instrument om consumenten in beweging te krijgen. Europa zou hier zo snel mogelijk werk van moeten maken.’