Het potentieel voor (gedrags)verandering is groot - met Heleen de Coninck

Profiel
Meer nieuws over

“Wat voor een soort Nederland wil je hebben in 2050?”. Deze vraag stelde onze gast van vandaag, vice-voorzitter van de wetenschappelijke klimaatraad, herhaaldelijk aan politici in Nederland. Zet niet alleen op een rijtje technologieën en maatregelen maar hanteer een breder systeemperspectief. Wanneer je er in slaagt het klimaatprobleem op te lossen, aan adaptatie doet en emissie reduceert, dan ga je voorbij aan andere problemen of creëer je zelfs nieuwe problemen. Dus het brede systeemperspectief met onder andere de impact op biodiversiteit, natuurherstel, en een toekomstperspectief voor de landbouwsector en de industrie, dat ziet ze nog te weinig.

Maar een silver lining: het potentieel voor (gedrags)verandering is groot.

Heleen de Coninck, hoogleraar systeemtransities en klimaatverandering en auteur bij het IPCC, was vroeg bij de les want als 12-jarige ondernam ze al actie tegen de zure regen. Nu is ze als “activistische wetenschapper” werkzaam aan de universiteiten van Eindhoven en Nijmegen op het snijpunt van technologie en gedrag. Want technologie impliceert volgens haar bijna altijd een gedragsverandering.

Heleen is optimistisch over de strijd tegen klimaatverandering want “we hebben nog lang niet alle middelen ingezet” en “werken aan een goed doel geeft mensen over het algemeen een goed gevoel”.