Bladeren

Overstapservice

De Overstapservice is een service die wordt aangeboden door de Nederlandse Banken aan particulieren en ondernemers om het overstappen tussen banken eenvoudiger te maken. Met de overstapservice wordt de drempel om van bank en betaalrekening te veranderen verlaagd doordat het betalingsverkeer soepel blijft verlopen.

De Overstapservice zorgt gedurende dertien maanden voor het doorleiden van bij- en afschrijvingen (incassobetalingen) naar het nieuwe bankrekeningnummer. De klant ontvangt een overzicht van alle doorgeleide transacties op het rekeningafschrift.

Gedurende deze dertien maanden heeft de klant voldoende tijd om bankpassen en internetbankieren aan te vragen en alle bedrijven en instellingen te informeren over het gewijzigde bankrekeningnummer.

De klant kan de Overstapservice aanvragen bij de nieuwe bank.