Risico’s voor Nederlandse financiële sector volgens Financieel Stabiliteitscomité

28 februari 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Geavanceerde cyberaanvallen op banken, de ongekende hype rond cryptovaluta en brexit, dat zijn de voornaamste bedreigingen voor de Nederlandse financiële sector. Door hier goed op in te spelen en tijdig de juiste maatregelen te nemen kunnen banken en consumenten de risico’s zoveel mogelijk beperken.

Het Financieel Stabiliteitscomité is een soort commissie van wijzen, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën, vaak aangevuld met het Centraal Planbureau (CPB). Tijdens de meest recente vergadering eerder in februari werden drie voorname risicogebieden aangeduid, die een bedreiging vormen voor de stabiliteit van de financiële sector.

Financieel Stabiliteitscomité identificeert drie voorname risico’s

DDoS

De eerste dreiging betreft cyberaanvallen op banken en andere financiële instellingen. De maand januari kenmerkte zich door een vloedgolf aan DDoS-aanvallen. Er ging eigenlijk geen week voorbij of een grote bank werd wel getroffen door zo’n gecoördineerde aanval, waarbij vele duizenden computers contact maken met de website van de bank. Het directe gevolg van zo’n aanval is dat de servers oververhit raken en de website of app onbereikbaar. Het comité waarschuwt dat dergelijke aanvallen steeds geavanceerder worden en een bedreiging kunnen zijn voor de financiële stabiliteit. De variëteit en intensiteit van cyberdreigingen vraagt bovendien om een intensivering van de samenwerking tussen de financiële sector, andere vitale sectoren en publieke diensten.

Cryptohype

Cryptovaluta vormen het tweede grote risico, volgens het Financieel Stabiliteitscomité. Met name december kende een ware hausse aan transactie waarbij cryptomunten aangekocht werden. De fear-of-missing-out (fomo) speelde hierin een belangrijke rol. Iedereen kent immers de verhalen van cryptomunten die soms (tien)duizenden procenten per jaar in waarde toenemen. Inmiddels hebben zo’n 400.000 Nederlanders cryptomunten in bezit. Waar december een gouden maand was voor veel cryptomunten, zakte dit in januari volledig in. Het comité waarschuwt voor het gebrek aan regelgeving omtrent cryptovaluta, waardoor consumenten ernstig financieel risico lopen. Daarnaast lopen financiële instellingen integriteitsrisico’s, omdat de identiteit van kopers en verkopers niet altijd goed vastgesteld kan worden. Het kan criminelen die geld willen witwassen in de kaart spelen.

Brexit

De onzekerheid over de uitkomst van de brexit-onderhandelingen is de derde grote risicofactor die besproken wordt. Het is allerminst zeker of het Verenigd Koninkrijk en de EU nu een harde of een zachte brexit overeenkomen, of iets daartussenin. Vast lijkt wel te staan dat een nieuw soort relatie ontstaan tussen Nederlandse en Britse banken en dat kan gepaard gaan met aanpassingskosten en fricties voor financiële instellingen. Het Londense financiële centrum - the City - is namelijk bepalend op diverse punten. Vooral in het scenario van een harde brexit ontstaan risico’s voor financiële markten, niet in de laatste plaats de Britse markten zelf. Het comité roept Nederlandse financiële instellingen op de impact van brexit in verschillende scenario’s in kaart te brengen en tijdig de nodige maatregelen te treffen.