Tuchtrecht Banken presenteert nieuwe bestuursvoorzitter: Fred Hammerstein

14 augustus 2023 Banken.nl 1 min. leestijd

Fred Hammerstein volgt Rick Verschoof op als bestuursvoorzitter bij Tuchtrecht Banken.

De kersverse bestuursvoorzitter is momenteel als intern adviseur verbonden aan Van Swaaij Cassatie & Consultancy. Daarvoor heeft hij meerdere juridische functies vervuld binnen de rechtspraak. Zo was hij onder meer raadsheer in de Hoge Raad, president van het gerechtshof Arnhem en staatraad in buitengewone dienst in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van 2011 tot 2016 was hij voorzitter van het bestuur van Kifid.

“Door het vertrek van Rick Verschoof had het bestuur op korte termijn een voorzitter nodig”, legt Tuchtrecht Banken uit. “Fred Hammerstein was (met zijn ervaring) bereid de functie gedurende enige tijd te vervullen in afwachting van een opvolger voor de lange termijn.”

Tuchtrecht Banken presenteert nieuwe bestuursvoorzitter: Fred Hammerstein

Tuchtrecht Banken

Via de bankierseed en de Gedragscode zijn alle ongeveer 66.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrecht. Als een medewerker zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding worden gemaakt bij Tuchtrecht Banken. De Tuchtcommissie onderzoekt vervolgens of een bankmedewerker de code heeft geschonden.

Klachten kunnen voorgelegd worden aan de onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Tuchtrecht Banken beheert ook het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers die een sanctie kregen opgelegd.