1 op de 3 studenten leent om te sparen voor later

23 juli 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Van de studenten die geld lenen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) leent 33% om dit geld na de studie achter de hand te hebben, sommigen ook voor de aankoop van een eigen woning. Dit blijkt uit het Nibud Studentenonderzoek 2015, uitgevoerd door het Nibud, met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ING en Studenten.net.

Een derde van de lenende studenten zegt dat ze best minder zou kunnen lenen. Ook geeft 1 op de 3 aan dat ze maximaal leent ‘omdat het kan’. Het Nibud wijst erop dat lenen om te sparen financieel slim kan lijken, maar risicovol is als er onzorgvuldig met dit geleende geld omgegaan wordt.

Lage rente stimuleert maximaal lenen
Het Nibud had niet verwacht dat 33% van de lenende studenten leent om dat geld voor later of voor de aankoop van een woning te sparen. Wel begrijpt het instituut dat de huidige lage rente studenten kan motiveren om maximaal te lenen en het geleende geld op een spaarrekening te zetten. Hier zijn echter risico’s aan verbonden.

Studenten

Stijging leenbedrag door gat in de begroting

Het Nibud verwacht dat studenten meer zullen lenen in het nieuwe studiefinancieringsstelsel. Door de afschaffing van de basisbeurs ontstaat er namelijk een gat in de begroting van ruim 100 euro voor thuiswonenden en ruim 286 euro voor uitwonenden. Hoe hoog het leenbedrag zal worden, kan het Nibud niet voorspellen, maar op dit moment lenen studenten die geen basisbeurs meer krijgen, gemiddeld 632 euro per maand.

Het Nibud adviseert studenten nadrukkelijk om niet meer te lenen dan noodzakelijk is voor de maandelijkse uitgaven. Nu geeft 32% van de lenende studenten aan best minder te kunnen lenen om toch rond te kunnen komen.