BNG Bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard is het de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact.

De missie van de bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen:

  • Wij bieden financiering aan voor alle looptijden tegen zo laag mogelijke prijzen.
  • Wij stellen financieringsoplossingen, betalingsverkeer en expertise ter beschikking waarmee klanten hun maatschappelijke doelstellingen realiseren.
  • Wij bouwen langdurige relaties op met onze stakeholders en spelen proactief in op hun behoeften.
  • Wij bieden onze dienstverlening altijd aan, ongeacht de situatie op de financiële markten.

BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en gebiedsontwikkeling. De bank is actief in projectfinanciering en participeert in publiek-private samenwerking. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

De bank, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. BNG Bank is gevestigd in Den Haag en heeft geen nevenvestigingen. BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Standard & Poor’s (S&P), Aaa van Moody’s en AAA van Fitch. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

BNG Bank | Nieuws