NBA: Berekening advieskosten niet goed controleerbaar

29 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De huidige wijze waarop banken en verzekeraars de kosten berekenen voor advies is niet goed controleerbaar. Dit concludeert De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) in een notitie van 19 juli waarin de instantie een duidelijke kanttekening plaatst bij het kostprijsmodel.

Controle van de kostprijs van advies

Vanaf 1 januari 2013 is het provisieverbod van kracht. Dit houdt in dat aanbieders van financiële producten inzicht moeten geven in de kosten van advies en distributie met behulp van het dienstverleningsdocument. Het provisieverbod moet ervoor zorgen dat de advieskosten transparant en financiële diensten beter vergelijkbaar worden.

De kosten van advies worden door banken en verzekeraars berekend op basis van een kostprijsmodel. Het kostprijsmodel hoeft niet openbaar te worden gemaakt, maar moet wel worden controleerd door de externe accountant en ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Geen oordeel over twee belangrijke compenten

Volgens de NBA laat de huidige wijze waarop de prijs voor advies wordt berekend veel ruimte voor interpretatie. Hierdoor kan de accountant over twee belangrijke componenten van het adviestarief geen oordeel vormen: de gehanteerde winstmarge en het aantal producten dat naar verwachting wordt verkocht.

De vrijheid waarmee dbanken en verzekeraars hun advieskosten mogen berekenen heeft tot gevolg dat de advieskosten die in rekening worden gebracht lastig te controleren en te vergelijken zijn.

Controle - Provisieverbod

AFM: Controle in de praktijk noodzakelijk

"Of de kanttekeningen van de NBA zich in de praktijk zullen voordoen, wordt pas duidelijk nadat de accountants de modellen in de praktijk hebben gecontroleerd", aldus de AFM. "Het is daarom belangrijk dat ze hier nu daadwerkelijk toe over gaan".

De AFM laat weten er vertrouwen in te hebben dat zij op basis van de verklaringen van de accountants haar toezicht op het kostprijsmodel goed vorm kan geven.

VEH: Vergelijking advieskosten belangrijk voor tussenpersonen

Een reële vergelijking is niet alleen belangrijk voor de klant, maar ook voor onafhankelijke tussenpersonen, aldus Vereniging Eigen Huis (VEH). Zij verliezen in de hypotheekmarkt namelijk terrein aan de banken. De huidige lagere adviestarieven van banken zijn de tussenpersonen een doorn in het oog.

De VEH laat weten dat Adfiz en OVFD nu willen overleggen met de minister van Financiën en de AFM om te komen tot meer helderheid in advieskosten van banken.