Start onderzoek naar openheid provisie schadeverzekeraars

02 januari 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Mogelijk moeten financieel adviseurs op het gebied van schadeverzekeringen in de toekomst meer transparantie bieden over de hoogte van hun provisie. Financiën gaat onderzoeken of het nodig en wenselijk is dat bemiddelaars open zijn over hun provisie. Het is het gevolg van een jarenlange lobby van de Consumentenbond.

Tot een jaar of vijf geleden was provisie een vast onderdeel van de beloning van financieel adviseurs. Vaak was de constructie zo dat consumenten betaalden voor de dienst die ze afnamen en daarbij een klein percentage van de waarde van de dienst voor de advieskosten. Door allerlei toestanden kwam die provisie in een steeds kwader daglicht te staan. In 2013 stelde de regering daarom een provisieverbod in. Bemiddelaars voor schadeverzekeringen zijn sindsdien in zekere mate de dans ontsprongen. De Consumenten wil daarvan af.

Consumentenbond wil volledige transparantie provisie schadeverzekering

In januari 2017 nog stelde Financiën dat transparantie over de hoogte van provisie bij schadeverzekeringen niet verplicht werd in Nederland. Wel zijn bemiddelaars sindsdien verplicht om vooraf openheid te geven op de manier waarop iemand beloond wordt en of de klant of de aanbieder van de verzekering de provisie betaalt. Ook moeten bemiddelaars aangeven of ze volledig onafhankelijk opereren of dat ze op contractuele basis samenwerken met één of een aantal vaste aanbieders.

Niet verplicht

Openheid over de hoogte van de provisie is momenteel dus niet verplicht, mits de consument die rechtstreeks aan de adviseur betaalt. En zelfs dan enkel als de consument erom vraagt, de adviseur is niet verplicht deze informatie op eigen initiatief te delen. Het nieuws over het onderzoek naar de wenselijk van transparantie over provisies wordt door de Consumentenbond met gejuich ontvangen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Dat er een onderzoek komt is goed nieuws en wij hopen op een positief advies. Maar dan moet er een concreet voorstel op tafel komen. Wij gaan graag in gesprek met de minister om de plannen om te zetten in concreet beleid.”