Provisieverbod halveert kosten hypotheekadvies

17 februari 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Door de invoering van het provisieverbod zijn de kosten van hypotheekadvies gedaald van €3.000 naar €1.700. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van GfK naar de gevolgen van het provisieverbod. De consument is door het provisieverbod een stuk minder kwijt aan financieel advies. Het uurtarief daalde van gemiddeld €122 per uur in 2012 tot gemiddeld €107 per uur in 2014.

Provisieverbod

Na 1 januari 2013 betaalt de consument rechtstreeks voor financieel advies voor producten. Dat betekent dat een adviseur kosten in rekening bij je brengt voor financieel advies en bemiddeling. Voor 2013 betaalde de consument een adviseur ook al voor zijn advies. Dit bedrag was toen verwerkt in de prijs van het financiële product. Deze onzichtbare beloning wordt ook wel provisie genoemd. Sinds 1 januari 2013 mag dit niet meer. Dit wordt het provisieverbod genoemd.

Provisieverbod halveert kosten hypotheekadvies

Lagere advieskosten

In november 2014 stelde Theodor Kockelkoren - bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten - al dat het provisieverbod leidt een significante lagere prijs voor advies voor veel consumenten. Het onderzoek van GfK* bevestigt dit beeld.

Uit dit onderzoek blijkt dat de invoering van het provisieverbod voor consumenten geleid heeft tot een besparing van 15%. Het uurtarief dat de consument betaalt, daalde van gemiddeld €122 per uur in 2012 tot gemiddeld €107 per uur in 2014. De gemiddelde prijsdaling hangt af van het soort financieel product en kan nog veel verder oplopen. Voor een hypotheekadvies betaalt men nu gemiddeld €1.700. Voorheen liepen deze kosten al gauw op tot €3.000. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van GfK naar de gevolgen van het provisieverbod.

Volgens Eric Landwaart, Industry Director Financial Services van GfK, zullen de tarieven de komende jaren nog verder onder druk komen te staan. “Onder druk van de ontwikkelingen zullen steeds meer concepten ontstaan waarbij consumenten delen van de werkzaamheden zelf gaan uitvoeren. De effciency die dit oplevert is noodzakelijk vanuit het perspectief van kostenbeheersing en afgedwongen door de prijsdruk in de markt. Dit betekent wel dat de prijsdruk nog verder toeneemt en er steeds minder adviseurs nodig zijn. Het provisieverbod is daarmee een zeer goede ontwikkeling voor de consument, maar holt de beroepsgroep van financieel adviseurs verder uit", aldus Landwaart.


Gevolgen voor financieel adviseurs
De invoering van het provisieverbod leidt voor tweederde van de financieel adviseurs tot een daling van inkomsten. De helft van deze groep ziet zelfs een daling van meer dan 20%. 98% van de onafhankelijke financieel adviseurs ervaart het provisieverbod dan ook als een oneerlijke situatie in de markt. Banken hoeven niet te leven van advieskosten, zij verdienen hun geld met het renteverschil op de hypotheek en kunnen hierdoor hun advieskosten richting de consument laag houden.

* Het onderzoek ‘Provisieverbod 2015’ geeft inzichten en effecten van het provisieverbod in de praktijk. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid online ad hoc onderzoek onder ruim 1.700 respondenten die informatie over complexe financiële producten hebben gezocht. Daarnaast zijn ruim 400 tussenpersonen ondervraagd over het provisieverbod