Ruime voldoende bereikbaarheid bank- & betaaldiensten

28 november 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

Consumenten en MKB-ondernemers waarderen de bereikbaarheid en toegankelijkheid van bank- en betaaldiensten, zoals geldautomaten, bankkantoren, internetbankieren en iDEAL met een ruime voldoende. Consumenten waarderen de bereikbaarheid van deze diensten gemiddeld met een 7,5. Ondernemers geven een 7,3 voor de bereikbaarheid. Dat blijkt uit de ‘Bereikbaarheidsmonitor’  van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Bereikbaarheidsmonitor: Grote tevredenheid bank- en betaaldiensten

Eens in de drie jaar voert het MOB de "Bereikbaarheidsmonitor' uit. Dit jaar heeft de derde monitor plaatsgevonden. Het doel van de Bereikbaarheidsmonitor is enerzijds het toetsen van veranderingen in de generieke bereikbaarheid van betaaldiensten in Nederland ten opzichte van de meting in 2010 en anderzijds het in kaart brengen van de ontwikkelingen en trends op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten zoals (technologische) alternatieven voor activiteiten die voorheen op een bankfiliaal plaatvonden.

Op basis van de uitkomsten van de monitor concludeert het MOB dat zowel consumenten als mkb-ondernemers tevreden zijn over de bereikbaarheid van bank- en betaaldiensten. Zo houden banken met de omvorming van hun bankkantoren goed rekening met de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Waar knelpunten ontstaan komen lokaal maatwerkoplossingen.

Wel is volgens consumenten blijvend aandacht nodig voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen, mensen met een beperking en mensen zonder internetaansluiting. Ondernemers vragen vooral aandacht voor de veiligheid van de omgeving van de afstortautomaat.

Bereikbaarheid bank- en betaaldiensten

7 dagen per week, 24 uur per dag elektronisch betalen en ontvangen

Volgens het MOB kan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van elektronisch betalen nog verder verbeteren. Een uitbreiding van het betalingsverkeer waarbij betalingen zeven dagen per week, 24 uur per dag worden afgehandeld, is complex, maar niet ontmogelijk. Dat concludeert het MOB na een eerste verkenning. Als vervolgstap zal een voorstel worden opgesteld hoe kan worden gekomen tot een verantwoorde stapsgewijze invoering van een systeem van 24/7 betalen en ontvangen en op welke termijn dit eventueel kan worden gerealiseerd.

MOB: Nederlandse betalingsverkeer is robuust

Naar aanleiding van de verstoring van het betalingsverkeer door de zogeheten DDoS-aanvallen in april dit jaar is op verzoek van het MOB onderzoek gedaan naar de robuustheid van het Nederlandse betalingsverkeer. De banken, (web)winkeliers, MKB, consumenten en De Nederlandsche Bank (DNB), die allen deelnemen in het MOB, bevestigden in april al hun vertrouwen in het Nederlandse betalingsverkeer. De analyse die toen werd aangekondigd had als doel om duidelijk te krijgen of er nog alternatieven ontbreken en hoe die eventueel ondervangen kunnen worden om zo de robuustheid van het betalingsverkeer verder te versterken. Op drie gebieden wordt nog gewerkt aan verdere verbeteringen: dit betreft internetbankieren, iDEAL en de pinbetaling. Het MOB houdt de vinger aan de pols en blijft actief volgen in hoeverre afgesproken verbeteringen zijn doorgevoerd.