ASN en Rabo maken energiebespaarleningen mogelijk

22 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Op dinsdag 21 januari 2014 is het Nationaal Energiebespaarfonds gestart. Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters relatief goedkoop geld lenen voor energiebesparende maatregelen. Het fonds is een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en is met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid gerealiseerd.

Stimulans voor energiebesparende maatregelen

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen. Vanaf 21 januari is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren.

Nationaal Energiebespaarfonds van start

Energiebespaarleningen

Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, zonneboilers, hoogrendementbeglazing en energiezuinige kozijnen. Huizenbezitters kunnen bij het fonds leningen aanvragen met een looptijd van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen €2.500 en €25.000. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en bedraagt voor leningen met een looptijd van 7 jaar 3,4% en voor leningen met een looptijd van 10 jaar 3,8%.

Woningeigenaren kunnen vanaf 21 januari de lening aanvragen via www.ikinvesteerslim.nl.

Besparing weegt op tegen de kosten van de lening

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank Nederland licht toe: “Eigenaren van bestaande, veelal oudere woningen kunnen nog fors besparen op hun energierekening, maar worden vaak nog weerhouden door de investeringskosten voor woningisolatie, een HR-ketel en/of zonnepanelen. De Energiebespaarlening kan hier uitkomst bieden; dankzij de lage rente, langere looptijd en het fiscale voordeel, zal de gerealiseerde besparing in veel situaties voldoende zijn om de maandlasten van de Energiebespaarlening te betalen. Rabobank is ervan overtuigd dat deze lening helpt om de bestaande woningvoorraad in Nederland versneld energiezuiniger te maken, en dat is winst voor de woningeigenaar, winst voor het klimaat en goed voor nieuwe orders en werkgelegenheid in de bouw.”

Fondsbeheer

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Neder­landse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie. In totaal is er €300 miljoen beschikbaar waarvan het Rijk €75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Afsluitkosten, rente en aflossing vloeien terug in dit fonds, waardoor het fonds zichzelf in stand houdt en steeds weer nieuwe Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.