Interview met Eelco Habets - Country Manager Savedo Nederland

04 december 2017 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Een interview met Eelco Habets - Country Manager Savedo Nederland - over het onderscheidende vermogen van Savedo, dat consumenten toegang biedt tot spaarproducten van Europese banken met een hogere spaarrente dan de Nederlandse banken. "Door een overvloed aan (spaar)geld voor Nederlandse banken en omdat er tot dusver weinig alternatieven waren, kon men in Nederland ongestoord zakken met de spaarrentes".

Wat is de visie en missie van Savedo?

Visie: Het transformeren van sparen ten gunste van de consument, gezonde banken en de samenleving als geheel. Missie: Consumenten eenvoudige, cross-bank toegang bieden tot de meest aantrekkelijke spaarproducten.

Waarom bieden buitenlandse banken via jullie platform een hogere spaarrente dan Nederlandse banken? Blijft dit verschil aanwezig, ook bij een stijgende rente?

Dit heeft verschillende redenen: denk aan het verschil tussen de (groei van) economieën binnen de EU (in 2016 groeide Slowakije bijvoorbeeld met 3,4% en Tsjechië met 2,5% vs. Nederland met 1,8%). Bovendien is er minder aanbod van spaargeld, zowel totaal als per hoofd in andere landen vergeleken met Nederland. Omdat er een overvloed aan (spaar)geld beschikbaar is voor Nederlandse banken, en omdat er dusver weinig alternatieven waren, kon men in Nederland ongestoord zakken met de spaarrentes.

Een derde reden is het verschil tussen businessmodellen van banken. Specialistische/efficiënte (niche-)banken zoals CKV Spaarbank en Banco BNI zijn beter voorbereid om hoge marges te behalen. Denk aan minder overheadkosten op kantoren en personeel en het gebruik van technologie om hun operaties zo efficiënt mogelijk te houden, waardoor ze dus meer rente kunnen bieden aan spaarders. Het is aan Savedo om deze banken op te sporen!

Eelco Habits - Country Manager Savedo Nederland

Tot slot bieden nieuwe toetreders/uitdagers vaak hogere rente op spaargeld om te concurreren met grotere spelers en te groeien. Door spaargeld in bijvoorbeeld Nederland of Duitsland aan te bieden kan men groeien met ‘goedkoper’ spaargeld dan in de thuismarkt (echter nog steeds een hogere rente dan bij de Nederlandse banken), wat ten goede komt aan hun rentemarge.

Steeds meer buitenlandse banken bieden spaarproducten direct in Nederland aan. Hoe blijven jullie je onderscheiden?

Op enkele uitzonderingen na zien wij nog niet direct een sterke toename in de hoeveelheid buitenlandse banken die op eigen houtje de Nederlandse markt betreden (uitsluitend) om spaargeld op te halen. Wij onderhouden met ons bankrelaties-team contacten met alle banken in Europa. Dit leidt er onder andere toe dat Savedo niet alleen de Nederlandse spaarmarkt ‘verkoopt’ aan buitenlandse banken, maar dat we ook regelmatig worden benaderd door banken als ze de Nederlandse markt overwegen of willen betreden.

Hoe Savedo past in de strategie van een bank is onder meer afhankelijk van de reden waarom een bank spaargeld ophaalt. Als een bank uitsluitend op zoek is naar spaargeld om (nieuwe) projecten te financieren in bestaande markten, dan wordt het marketen en ophalen van spaargeld beschouwd als een kostenpost die liefst zo laag mogelijk gehouden wordt - het Savedo platform is bij uitstek de meest gespecialiseerde en efficiënte manier om dit te doen. Een recent voorbeeld hiervan is CKV Spaarbank uit België, zoals de CEO van de bank aangeeft.

Waarom zou een bank haar spaarproducten via jullie platform aanbieden?

Hiervoor zijn een aantal goede redenen: een bank hoeft niet te investeren voorafgaand aan de betreding van de markt. Savedo krijgt uitsluitend achteraf betaald op basis van bemiddeld kapitaal. Ook heeft Savedo een groot, bestaand klantenbestand, de perfecte doelgroep voor de nieuwe toetreder, die hier direct volledig toegang toe krijgt – evenals tot ons netwerk van honderden marketing- en media-partners.

Daarnaast kent Savedo de lokale regelgevig, het gedrag van spaarders en onderhouden we de klantrelatie voor de bank. Het enige wat de bank doet is rekeningen openen en spaargeld ontvangen. Savedo biedt niet alleen toegang tot de Nederlandse, maar ook de Duitse, Oostenrijkse en in de toekomst andere spaarmarkten in Europa, waaronder Zwitserland. Met één oplossing zullen banken spaargeld kunnen tappen uit alle markten en zo op de meeste efficiënte wijze hun funding targets behalen en/of hun NSFR/LCR verbeteren.

Hoe reageren de grote Nederlandse banken op jullie aanwezigheid?

We onderhouden contacten met veel Nederlandse banken om eventuele toekomstige samenwerkingen, in Nederland dan wel in het buitenland, te faciliteren. De aanwezigheid van ons B2C-platform in de Nederlandse markt ging en gaat zeker niet onopgemerkt, maar de banken zien dit dusver niet als directe concurrentie: wij richten ons alleen op spaargeld en zoals bekend (en gereflecteerd in de zeer lage rentes geboden door Nederlandse banken ) is er ruim voldoende (lees: te veel) spaargeld binnen Nederland.

Savedo is sinds april 2016 actief in Nederland. Was Nederland een logische keuze om uit te breiden?

Nederland was inderdaad een logische keuze om meerdere redenen. We zagen dat de dalende trend van de spaarrente die van Duitsland volgde, alleen met twee jaar vertraging dus met het tijdig betreden van de markt konden we onmiddellijk inspelen op die trend. Nederlanders zijn zeer ver vooruit op het gebied van e-commerce en online banking. Nederlanders zijn daarnaast echte spaarders en op basis van onderzoek blijkt dat Nederlanders echt de voorkeur hebben voor sparen over beleggen. Er is een overvloed aan spaargeld bij de Nederlandse banken, dat beter gebruikt kan worden bij andere banken in Europa en waar een betere rente tegenover staat.

Tot slot, hoe ziet de toekomst van Savedo eruit? En wat is jullie ambitie in Nederland?

Onze ambitie is om banken op ons platform te brengen uit elk land van de EU. Momenteel hebben we al een aantal banken in de pijplijn voor 2018, waaronder een aantal uit nieuwe EU-landen. Savedo moet één van de pilaren worden waarop Europese banken kunnen bouwen bij het bepalen van hun financieringsstrategie. Voor de spaarder moet Savedo hèt alternatief worden voor hun huisbank. We zullen onze technologie verder uitbouwen om banken eenvoudig met onze oplossing te integreren en werken er continu aan het voor de spaarder zo eenvoudig mogelijk te maken om bij banken in heel de EU te sparen.