Spaarders vinden rente te laag maar beleggen en cryptovaluta te risicovol

20 maart 2018 Banken.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Ondanks de lage rentestanden wordt in Nederland nog altijd door het overgrote deel van de bevolking gespaard. Terwijl ze veelal ontevreden zijn over het lage rendement op hun tegoeden, worden mogelijke alternatieven als beleggen en cryptovaluta vaak als te risicovol beschouwd. Indien de rente echter nog verder daalt, overweegt meer dan de helft wel om de gewone spaarrekening in te ruilen voor een spaardepositorekening. 

Terwijl de financiële crisis inmiddels alweer enige tijd voorbij is, bevinden de rentepercentages zich nog altijd op historisch lage niveaus. Sterker nog, ze lijken alleen maar verder te dalen, waarbij zelfs rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van negatieve rente. Onder meer om te kijken op welke manier deze lage rentestanden het spaargedrag van Nederlanders beïnvloedt, liet Savedo – een open banking-platform voor spaardeposito’s – onderzoek uitvoeren onder 1.049 respondenten door marktonderzoeksbureau Panelwizard. 

Hieruit blijkt dat het overgrote deel (81%) van de Nederlanders ontevreden is over de spaarrente die hen momenteel wordt geboden. Desondanks weerhoudt dit velen van hen niet om toch hun geld opzij te zetten voor een later moment: 85% geeft aan nog altijd te sparen. Het blijkt dat met name jongeren onder de 30 jaar (56%), mensen die fulltime werken (44%) en middelhoog opgeleide mensen (42%) geld sparen. Van de spaarders heeft iets minder dan een derde (31%) in 2017 minder opzijgezet dan het jaar ervoor, terwijl een iets grotere groep (37%) juist meer spaarde dan in 2016. De verwachting is dat er dit jaar ook meer zal worden gespaard: met gemiddeld €293 per maand verwacht men elke maand €15 meer te sparen dan in 2017.

Spaarders vinden rente te laag maar beleggen en cryptovaluta te risicovol

Gevraagd naar wat de redenen zijn dat Nederlanders ondanks de lage rente blijven sparen, vertelt Christian Tiessen, Managing Director en oprichter van Savedo en CEO B2C van Deposit Solutions (Savedo’s moederbedrijf): “Ons marktonderzoek toont aan dat mensen verscheidene redenen hebben om geld opzij te zetten.” De belangrijkste motieven zijn het opbouwen van een buffer om financiële tegenslagen op te vangen (54%), het vieren van vakantie of het maken van een verre reis (37%), de koop of verbouwing van een woning (34%), de aanschaf of het onderhoud van een auto (26%) en het kopen van een nieuw interieur (21%).

Tiessen: “Verder zijn de meesten van ons gewoon gewend geld te sparen, we hebben het geleerd van onze ouders of grootouders – en het is zeker verstandig om geld opzij te zetten voor toekomstige aankopen of voor de zekerheid.”

Risicoavers

Bij het sparen voor een van deze doelen, of vanwege andere redenen, leiden de huidige rentestanden weliswaar tot onvrede, maar blijken ze voor het grootste deel nog niet laag genoeg te zijn om spaarders te verleiden tot een van de beschikbare alternatieven, die vaak te riskant worden gevonden. Zo geeft bijna twee derde (65%) aan dat er volgens hen te veel risico’s kleven aan het beleggen van het spaargeld. Investeren in cryptovaluta zoals Bitcoin wordt door nog meer mensen als te gevaarlijk aangemerkt: ruim driekwart (77%) van de Nederlanders beschouwt dit als te risicovol. 

Dit betekent niet dat er geen grenzen zitten aan het acceptatievermogen van de risicoaverse Nederlanders. Zo geven bijna acht van de tien (78%) respondenten aan dat een spaarrente van 0% voor hen te ver gaat en stelt een nog iets groter deel (84%) dat een negatieve spaarrente onacceptabel is. Mocht het zover komen, dan lijken velen zich toch genoodzaakt te voelen op zoek te gaan naar alternatieven: “De spaarrente staat nog altijd historisch laag. Niet gek dus, dat Nederlanders op zoek zijn naar andere manieren om meer rendement uit hun spaargeld te halen”, aldus Tiessen.

Voor mensen die wel rendement willen behalen op hun spaargeld maar de kans hun investering te verliezen willen vermijden, kan een depositospaarrekening een passend alternatief zijn. Op zo’n rekening wordt het geld voor een bepaalde periode vastgezet, waardoor de geboden rente hier vaak hoger uitvalt. Meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan zo’n depositospaarrekening te overwegen, mits deze wordt afgesloten bij een Europese bank die onder het depositogarantiestelsel valt. Tiessen: “Uit het onderzoek blijkt een zekere huiver voor beleggen in aandelen en investeren in cryptovaluta. Een depositorekening zou hiervoor een veilig alternatief kunnen zijn. Zeker wanneer spaarders letten op het depositogarantiestelsel waarbij spaargeld tot €100.000 veiliggesteld wordt.”

Overstappen

Terwijl Nederlanders dus een stuk happiger blijken op het nemen van een depositorekening dan het doen van beleggingen, blijkt de overstap vanaf de huidige spaarrekening vaak nog een drempel. Tiessen: “In het wisselen van bankrekeningen kan veel werk gaan zitten: het vereist doorgaans een hoop onderzoek en papierwerk en het kost tijd om te profiteren van aantrekkelijke deposito-aanbiedingen. Nadat het depositoproduct is verlopen, moet de klant het hele proces overnieuw doorlopen.”

Een andere reden die spaarders weerhoudt, is volgens Tiessen “een zekere terughoudendheid om deposito’s ergens anders onder te brengen dan bij hun eigen bank”. Hij legt uit: “Het is nog altijd een kwestie van vertrouwen. Maar we zien dat meer en meer mensen realiseren dat er betere opties beschikbaar zijn voor spaarproducten, en goede ervaringen met ons marktleidende platform moedigen mensen aan om gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden door open banking-technologie.”

Quote Christian Tiessen

Hij legt uit dat het verkleinen van dergelijke obstakels een van de motieven was voor de oprichting van het platform: “Het stelt mensen in staat online een Savedo-rekening te openen om te profiteren van depositoproducten van banken door heel Europa. We maken gemakkelijke identificatie mogelijk en ondersteunen onze klanten bij het door de banken vereiste papierwerk, zowel voor als na de investering.” 

Vertrouwen

Gevraagd naar of de ondergang van IceSave nog een grote rol speelt in de twijfel bij mensen om hun geld onder te brengen bij een buitenlandse bank, stelt Tiessen dat die gebeurtenis bij een aantal spaarders vast nog in het hoofd zit. Hij voegt echter toe dat de regelgeving sindsdien strenger is geworden: “Definitieve en geharmoniseerde EU-regels die zorgen voor gegarandeerde bescherming van ieders deposito’s tot €100.000 per persoon per bank. Die regels zorgen tegelijkertijd dat de spaarders in het geval van het omvallen van een bank snel hun tegoeden terugkrijgen.”

Daarnaast zijn er volgens Tiessen drie belangrijke redenen die ervoor zorgen dat Savedo niet wordt gezien als de nieuwe IceSave: “Ten eerste zijn we geen bank. We treden op als de aanbieder van een dienst die spaarders toegang verschaft tot aantrekkelijke depositoproducten van Europese banken. Niettemin hebben we een AFM-vergunning om te opereren binnen de Nederlandse markt, als het eerste dergelijke platform in de markt waaraan deze licentie is toegekend.”

Ten tweede wijst hij op het maximum van €100.000 dat mensen via Savedo kunnen onderbrengen bij één bank: “Spaarders kunnen via ons platform geen hogere bedragen stallen per bank om te garanderen dat alles is gedekt in het hypothetische geval van een faillissement.” Ten derde geeft hij aan dat Savedo alleen rekeningen bij solide en betrouwbare banken aanbiedt zoals de Belgische spaarbank CKV en de grote Tsjechische private bank J&T Banka. “We verrichten uitgebreid onderzoek alvorens we nieuwe banken toevoegen op ons platform en geloven in volledige transparantie richting onze klanten: we vermelden alle noodzakelijke informatie over de bank en het land op onze website.”

Terwijl hij benadrukt dat dit er tezamen voor zorgt dat Savedo een solide partner is voor mensen die op een veilige manier geld willen sparen, voegt hij ter besluit toe erg blij te zijn dat de cijfers van Savedo het vertrouwen in het platform onderstrepen: “Al meer dan 100.000 klanten hebben met succes meer dan €5 miljard geplaatst in deposito’s bij Savedo en Zinspilot (ons platform voor Duitse spaarders).”