Klaas Knot (DNB) trekt van leer tegen beleid Mario Draghi

13 september 2019 Banken.nl 2 min. leestijd

Topman van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot heeft op ongebruikelijk felle wijze gereageerd op de gisteren aangekondigde monetairbeleidsmaatregelen van de ECB. Knot uit vooral kritiek op de herstart van het opkoopprogramma van obligaties en stelt de effectiviteit ervan ter discussie. 

Mario Draghi is bezig aan zijn laatste weken als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Zeker is dat de Italiaan niet met stille trom van het toneel gaat verdwijnen, mede door de gisteren aangekondigde monetairbeleidsmaatregelen. Onderdeel van die maatregelen is een verdere verlaging van de depositorente van -0,4% naar -0,5% en een herstart van het opkoopprogramma voor €20 miljard per maand voor onbepaalde tijd.

Kwade tongen

Nu is het door Draghi uitgezette beleid al langere tijd onderwerp van kritiek. Die kritiek komt vooral uit de noordelijker gelegen EU-landen, waar spaarders en pensioenfondsen grote klappen krijgen. Kwade tongen beweren weleens dat Draghi bij het uitstippelen van het beleid met een schuin oog naar de beheersbaarheid van de Italiaanse staatsschuld kijkt, in plaats van het algemeen belang te laten prevaleren. Kritiek klinkt doorgaans echter uitsluitend binnenskamers of anoniem. Klaas Knot - topman van DNB én ECB-bestuurder - bewandelt nu een ander pad en trekt stevig van leer. 

"Dit brede pakket aan maatregelen, en met name het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma van obligaties staat in geen verhouding tot de huidige economische omstandigheden, en er zijn gegronde redenen om de effectiviteit in twijfel te trekken”, steekt Knot van wal. “De economie in het eurogebied draait op volledige bezetting, en de lonen stijgen. Financieringscondities voor burgers, bedrijven en overheden zijn ongekend ruim, en vormen geen obstakel voor kredietverlening, consumptie en investeringen. Tegelijkertijd zijn er toenemende signalen van een gebrek aan investeringen met een laag risicoprofiel, verstoorde prijsvorming op financiële markten en overmatig risicozoekend gedrag op huizenmarkten."

Aankoopprogramma geen geëigend instrument

Hier en daar ontwaren economen tekenen van op handen zijnde tegenspoed. Knot stelt dat die economische vertraging onvermijdelijk met zich meebrengt dat het inflatiestreven van onder naar dichtbij de 2% op korte termijn niet reëel is. “Er is ook geen sprake van deflatierisico, noch zijn er aanwijzingen voor een eurogebied-brede recessie. Het enige wat op dit moment waarneembaar is, is dat de inflatievooruitzichten achterblijven bij het ECB-streven. Dat is zorgwekkend, maar betekent niet dat het opnieuw opstarten van een zwaar middel zoals het aankoopprogramma het geëigende instrument is."