Nieuw beleid ASN Bank gericht op bevordering circulariteit

17 juli 2020 Banken.nl 2 min. leestijd

Recent publiceerde ASN Bank – onderdeel van de Volksbank – een nieuwe koers voor de tijd komt. Of eigenlijk meer een verbreding van de koers die al eerder ingezet werd. Veel aandacht gaat uit naar bevordering van circulariteit, waarmee de bank grondstofgebruik wil loskoppelen van economische groei. Om dat te bereiken gelden strenge eisen aan de bedrijven en organisaties waarin ASN Beleggingsfondsen beleggen of die de bank financiert.

“Dit is hét moment om in te zetten op een circulaire economie. Daarmee koppelen we grondstofgebruik los van economische groei. Zo kunnen we de druk op de biodiversiteit verlagen, en dat is hard nodig want het gaat niet goed. Bedrijven recyclen gelukkig al veel, maar wij vinden dat het nu tijd is voor de vervolgstap.” Dat zijn de woorden van Piet Sprengers, manager duurzaamheidsstrategie en beleid bij ASN Bank.

Circulariteit wordt door veel visionairs gezien als dé oplossing voor een lang en gelukkig leven van onze planeet. Binnen het idee van circulariteit kunnen grondstoffen en materialen tot in het oneindige gebruikt worden. Afval bestaat in principe niet binnen een circulaire economie, omdat elke grondstof die aan het eind van zijn leven is een andere bestemming krijgt. Producten van nu zijn de grondstoffen voor later. Of 100% circulariteit ooit haalbaar is, daar valt over te twisten. Immers, bepaalde producten slijten, er komen meer mensen op de aarde en zo verder. In elk geval is het wel het streven van de Nederlandse regering voor 2050. 

Voor ASN Bank draagt circulariteit bij aan het langetermijndoel van de bank, namelijk een klimaatpositieve bank in 2030. Daartoe kijkt de bank met een zeer kritisch oog naar de bedrijven die het financiert en waarin het via ASN Beleggingsfondsen investeert. Bedrijven moeten op een verantwoorde, duurzame manier omgaan met hernieuwbare grondstoffen: er vindt geen overexploitatie plaats. 

Ook mogen zij niet betrokken zijn bij het winnen van fossiele grondstoffen en niet-hernieuwbare primaire grondstoffen. Maar er is een uitzondering, namelijk wanneer deze grondstoffen gebruikt worden voor de bouw van opwekkers van duurzame energie, zoals windmolens of zonnepanelen. Wel moet het bedrijf in kwestie nog steeds voldoen aan biodiversiteitscriteria.

Goed nieuws voor ASN Bank is dat het bij bedrijven steeds vaker de wil herkent om te verduurzamen en circulair te ondernemen. Ook al is de overgang daarnaartoe verre van eenvoudig. “Vaak is een bepaalde productlijn, activiteit of bedrijfsonderdeel circulair, maar de rest van het bedrijf nog niet”, zo stelt de bank. Onder meer via de ASN Wereldprijs moedigt de bank het ontwikkelen van duurzame en circulaire ideeën actief aan. Als voorbeeld van een bedrijf dat circulair onderneemt noemt men Fairphone, een fabrikant van mobieltjes waarvan de onderdelen vervangen kunnen worden. Fairphone was negen jaar geleden één van de winnaars van de ASN Wereldprijs.