ING: ‘Woningzoekenden zien ‘gezonde verandering’ op de huizenmarkt’

09 mei 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Woningzoekenden kijken positief naar de huidige woningmarktontwikkelingen. Met name de dalende huizenprijzen zorgen voor een goed gevoel. Desondanks daalde de Woonindex van ING van 85 naar 81, al lijkt de daling af te zwakken. In de Woonindex van ING wordt het vertrouwen in de woningmarkt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is.

“De huizenmarkt is afgelopen jaar ingrijpend veranderd”, legt Wim Flikweert (Manager Wonen bij ING) uit. “Na de eerste schok hierover lijkt men nu te wennen aan de nieuwe situatie. Hoewel de Woonindex nog daalt, vlakt deze daling af. En we zien dat het vertrouwen in de eigen financiële situatie toeneemt onder woningzoekenden.”

De huidige daling zou vooral beïnvloed zijn door de factor huizenprijzen. Deze indicatie stond lange tijd nog hoog, maar inmiddels verwachten steeds meer mensen een daling. Van de respondenten die verwachten dat de huizenprijzen dalen, zien vooral starters (65%) dat als iets positiefs.

Woningzoekende zien ‘gezonde verandering’ op de huizenmarkt

Gezonde verandering

Staters met een positieve blik op de woningmarktontwikkelingen zijn van mening dat er een ‘gezonde verandering’ heeft plaatsgevonden, vooral omdat ze verwachten nu minder te hoeven betalen voor een woning en meer vertrouwen hebben een woning te kunnen kopen.

Starters en doorstromers vinden het ook positief dat er meer woningen beschikbaar komen. Ook bij woningbezitters zonder verhuisintentie die de veranderingen in de woningmarkt als positief zien, zijn er indicaties dat dit een gezonde verandering is. Ze zien vooral de positieve waarde voor mensen die een huis zoeken.

Overigens is niet iedereen even blij met de huidige ontwikkelingen. Een kwart van de doorstromers en starters maakt zich namelijk zorgen over hun financiële positie op de huizenmarkt. Zij vrezen dat de gestegen rentes hogere kosten met zich meebrengen en dat ze daardoor een lagere hypotheek kunnen krijgen. Daarnaast zijn veel respondenten – daaronder veelal starters en doorstromers – juist van mening dat er minder woningen beschikbaar zijn.

De huidige ontwikkelingen zorgen voor een passieve houding onder potentiële kopers. Een ruime meerderheid (80% doorstromers en 87% starters) zegt een afwachtende houding aan te nemen.

Het zijn vooral de starters die wachten met kopen tot de prijzen nog verder gedaald zijn en tot ze meer vermogen bij elkaar hebben geraapt. “Men is nog opvallend passief”, voegt Flikweert toe. “Maar dit zou snel kunnen kantelen als de prijs verder daalt en er meer huizen beschikbaar komen.”

Ideale woning weer in het vizier

Nu starters en doorstromers weer met een positief gevoel naar de woningmarkt kijken, is het geloof in de ‘ideale woning’ ook weer terug. Meer dan de helft (62%) va de doorstromers denkt dat het mogelijk is om een ideale woning te vinden, bij starters is dat een stuk minder (54%).

Flikweert legt uit dat doorstromers doorgaans een betere uitgangspositie hebben, omdat ze de overwaarde van de vorige woning mee kunnen nemen.

“Iets meer dan een derde van de doorstromers en staters ervaren het nu als makkelijke om hun ideale woning te vinden. Starters zien door de daling van huizenprijzen meer woningen binnen hun budget vallen”, aldus Flikweert.