Rabobank-kantoren opgeschrikt door protestacties

16 oktober 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Extinction Rebellion en Greenpeace Nederland zijn afgelopen week begonnen met protestacties bij Rabobank-kantoren door het hele land. De actievoerders eisen dat de coöperatieve bank “onmiddellijk stopt met het financieren van de industriële landbouw die leidt tot natuurverwoesting, dierenleed en het schenden van mensenrechten”.  

Daarnaast eist men dat Rabobank verantwoordelijkheid neemt voor de aangerichte schade. Om hun woorden kracht bij te zetten hebben honderden activisten ingangen van kantoren geblokkeerd om druk uit te oefenen op de directie en aandacht te vragen voor het onderwerp.

De betrokken partijen beargumenteren dat Rabobank de grootste financierder is van de industriële landbouw in Nederland en een belangrijke speler in de mondiale sector. “Wij voeren al een aantal jaren actie regen Rabobank en de rol die ze speelt in de industriële landbouw”, legt Roos Saat uit van Extinction Rebellion. “Denk aan megastallen, kunstmest, landbouwgif en de veevoederindustrie.”

Rabobank-kantoren opgeschrikt door protestacties

Deze praktijken leiden volgens Saat tot grootschalige natuurverwoesting, dierenleed, mensenrechtenschendingen, de stikstofcrisis en tot Nederlandse boeren die kampen met torenhoge schulden. “Rabobank zegt bijvoorbeeld beleid te hebben om ontbossing uit te sluiten. Toch verleent de bank al jaren financiële diensten aan bedrijven die keer op keer in verband worden gebracht met ontbossing.”

De actievoerders hebben berekend dat Rabobank verantwoordelijk kan worden gehouden voor minstens €3,1 miljard aan stikstofschade in Nederland en ministers €9,5 miljard klimaat, natuur- en gezondheidsschade in Brazilië. En men eist nu dat Rabobank dat bedrag compenseert.

Reactie Rabobank

In een reactie laat Rabobank weten de klimaatzorgen te delen met de actievoerders. Tevens wijst de bank naar zijn Klimaatplan en legt uit dat er dagelijks hard wordt gewerkt om zijn duurzaamheidsdoelstellingen (in lijn met het Parijs-akkoord) te behalen.

De bank noemt het recht op demonstratie een groot goed, te meer omdat mensen het niets eens kunnen zijn met de huidige landbouwaanpak in Nederland. Daarmee trekt de bank echter wel een duidelijke lijn. Rabobank noemt namelijk het “sturen van dwingende brieven naar allerlei niet-inhoudelijk betrokken medewerkers, met absurde eisen en daarop kantoren voor onze klanten en collega’s te sluiten” een brug te ver.

“Wij geloven niet dat polarisatie ons gezamenlijke einddoel dichterbij brengt. Daarbij, onze dienstverlening is voor tal van mensen uit de omgeving van deze kantoren uitermate belangrijk. We zetten ons ervoor in deze volop beschikbaar te houden. Online, met bijvoorbeeld mobiele adviseurs, en ook op onze kantoren voor klanten die dat echt nodig hebben”, aldus de Rabobank