Wat brengt 2024 de beurs? Drie fondshuizen delen hun verwachtingen – deel 3: Goldman Sachs Asset Management

06 februari 2024 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

2023 was een bewogen jaar voor de financiële markten: met rentewijzigingen, bankinterventies en opvallende prestaties van verschillende aandelensectoren. Wat heeft 2024 in petto voor de beurs? Spaar- en beleggingsbank MeDirect vroeg het aan Goldman Sachs Asset Management, BlackRock en Amundi. In drie artikelen blikken de toonaangevende fondshuizen vooruit. In deel drie is het woord aan Goldman Sachs Asset Management.

Het begon met een sterke start, gevolgd door diverse ups en downs – een saai beursjaar was 2023 niet. De het jaar ervoor in gang gezette renteverhogingen maakten hun eerste slachtoffers – denk aan Silicon Valley Bank in de VS en Credit Suisse in Europa, dat moest worden gered door UBS.

De beurs kende echter ook winnaars. Te midden van de onzekerheid presteerden technologieaandelen verrassend goed, gedreven door vooruitgang in kunstmatige intelligentie, waardoor zelfs in een omgeving van stijgende rentetarieven enige stabiliteit ontstond.

Wat brengt 2024 de beurs? Drie fondshuizen delen hun verwachtingen – deel 3: Goldman Sachs Asset Management

En nadat de jaarrendementen in het najaar bijna werden weggevaagd, zorgden meevallende inflatiecijfers ervoor de beurzen vlak voor het einde van het jaar toch weer opveerden.

Wat staat de beurs in 2024 te wachten? Zullen de centrale banken de rente verlagen vanwege in reactie op de dalende inflatie? Verzwakt de economie in Europa als gevolg van de hogere renteomgeving? Goldman Sachs Asset Management deelt zijn verwachtingen, aandachtspunten en overtuigingen voor 2024.

Jullie hebben een sterkere economische groei voorspeld dan de gemiddelde marktprognose. Zijn jullie optimistischer over de toekomst?

"We gaan 2024 optimistischer in wat betreft de toestand van de wereldeconomie dan toen we 2023 ingingen. De laatste signalen van de Amerikaanse economie wijzen op een zachte landing. De arbeidsmarkt is zijn evenwicht aan het terugvinden en de desinflatie gaat verder. Dat gezegd zijnde, zijn we ons bewust van de toenemende impact van hogere rentes op de economie na verloop van tijd, net als het risico van een exogene schok als gevolg van, bijvoorbeeld, geopolitieke instabiliteit."

"In de eurozone zou een positiever reëel beschikbaar inkomen de activiteit kunnen ondersteunen, maar de algemene economische vooruitzichten blijven kwetsbaar. Hoewel de Fed en de ECB zich verder verwijderd hebben van een harde landing, na een cyclus van strakker monetair beleid, kunnen exogene schokken of een voortijdige overgang naar een versoepeling van het beleid de inflatie zodanig doen herleven dat een recessie nodig is om het te doen dalen. Omgekeerd kan verdere monetaire verkrapping een terugval veroorzaken net op het moment dat de effecten van eerdere verkrapping voelbaar beginnen te worden."

"Elders lopen de economieën in de verschillende regio’s uiteen, met groeivooruitzichten en inflatiepatronen die zich in verschillende richtingen en aan verschillende snelheden bewegen. De Japanse economie verrast in de positieve zin door hogere loonstijgingen en inflatie. De groeivooruitzichten van China op korte termijn lijken neerwaarts gericht, gehinderd door de schulden op de vastgoedmarkt en demografische tegenwind. In een gedesynchroniseerde wereldwijde cyclus, met hogere rentes voor een langere periode en tragere groei in de meeste geavanceerde economieën, blijft de weg die voor ons ligt onzeker."

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar beleggers in 2024 op zouden moeten letten?

"Verandering in monetair beleid: de belangrijkste centrale banken naderen waarschijnlijk het einde van de verhogingscyclus en bevinden zich in een “data-afhankelijke modus”. De markten proberen het beleid voor 2024 te bepalen. Dit is een potentiële bron van volatiliteit."

"Geopolitiek risico: escalerende geopolitieke spanningen kunnen de grondstoffenprijzen opdrijven, wat kan leiden tot hogere wereldwijde inflatie en zwakkere groei."

"Chinese economie: China staat voor een mix van structurele en cyclische uitdagingen. De grootste risico’s komen momenteel voort uit de vastgoedmarkt."

"Inflatieschokken: er kan opnieuw inflatiedruk ontstaan door de olieprijzen, stijgende lonen en een reset van de verzekeringen. Dit kan het desinflatieproces vertragen."

Wat is uw belangrijkste overtuiging met het oog op 2024 (of daarna)?

"Wij verwachten dat de inflatie verder zal afkoelen, dat de regionale groei slechts langzaam zal convergeren en dat de centrale banken tot het tweede en derde kwartaal van volgend jaar hun beleid zullen aanhouden."

"Met deze macro-economische achtergrond in gedachten zijn we positief over staatsobligaties en neutraal over zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Bovendien zullen de afkoelende inflatie en het einde van de monetaire verkrapping leiden tot de heropleving van een evenwichtige portefeuille. 2024 is het jaar waarin de traditionele 60/40 (evenwichtige portefeuille) opnieuw presteert."

"Verder verwachten we dat macro-economische discussies zullen verschuiven naar meer specifieke risico’s met een grotere focus op de selectie van aandelen, obligaties of andere effecten. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor Japanse aandelen vanwege de positieve winstdynamiek, een veerkrachtige macro-economische achtergrond en structurele hervormingen op vlak van corporate governance."

"In de toekomst zal het rendement van aandelen waarschijnlijk gedreven worden door een combinatie van bedrijven van hoge kwaliteit, sterke dividendbetalers en regionale diversificatie. Tot slot hebben de renteherzieningen van de afgelopen jaren een negatieve impact gehad op de waarde van vastrentende waarden, maar een genormaliseerd beleggingsklimaat vraagt vandaag een betere portefeuillebalans. Wij zijn van mening dat kernobligaties in een goede positie verkeren om die balans te bieden."