Regulatory ontwikkelingen voor financiële instellingen Q1 2024

02 februari 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De wereld van wet- en regelgeving binnen de financiële sector verandert doorlopend. De experts van Projective Group houden alle aankondigingen en veranderingen in de markt nauwlettend bij – zij delen een overzicht van de belangrijkste updates voor het 1ste kwartaal van 2024.

1) Herziening ELTIF-verordening

Het ELTIF-label (European Long Term Investment Fund), gepubliceerd in 2015, leek in de praktijk niet of nauwelijks te worden gebruikt. Daarom vond de Europese Commissie een herziening hierop noodzakelijk om het ELTIF-fonds aantrekkelijker te maken.

De nieuwe regels zorgen voor versoepelingen in onder andere:

 • Het soort activa waarin belegd mag worden;
 • de regio’s waarin belegd mag worden;
 • toetredingsdrempels
 • vervroeg uit een ELTIF-fonds stappen
 • geen minimale beleggingseis van 10 miljoen euro voor in aanmerking komende activa
 • diversificatie-eisen;
 • verhoging van de toegestane leverage van de intrinsieke waarde, maar dan moet het valutarisico voldoende zijn afgedekt.

De herziene ELTIF-verordening is van toepassing vanaf 10 januari 2024.

Regulatory ontwikkelingen voor financiële instellingen Q1 2024

2) Retail investment strategy

Met het in mei 2023 gepubliceerde Retail Investment Strategy wetgevingspakket wil de Europese Commissie particuliere beleggers beter beschermen. De EC stelt met dit wetgevingspakket verbeteringen voor op de volgende onderdelen:

 • Meer informatieverplichtingen om de transparantie te verbeteren, met name wat de kosten betreft;
 • verruiming van de opt-up-mogelijkheid naar professionele belegger;
 • gewijzigde regels over toegelaten provisies;
 • strengere regels tegen misleidende marketingcommunicatie;
 • regels om onpartijdig en hoogwaardig advies te waarborgen;
 • nieuwe regels voor product governance en het tariferingsproces, zowel voor ontwikkelaars als distributeurs, met als doel om ervoor te zorgen dat aan retailbeleggers verstrekte producten uitzicht bieden op rendement (“value for money”); en
 • gedetailleerde regels over “due pricing” van beleggingsfondsen.

De onderhandelingen over de Retail Investment Strategy nog niet gestart

3) Good practice inrichting compliancefunctie bij pensioenfondsen

Ondanks de afwezigheid van verplichtingen in wet- en regelgeving voor pensioenfondsen om een compliance functie in te richten, heeft DNB zogeheten good practices opgesteld. DNB behandelt hierin onder andere:

 • De functie compliance instellen
 • Het handvest compliance
 • Jaarplan/programma voor naleving
 • Bemensing (capaciteit en deskundigheid)
 • De praktijk van de compliance functie
 • Awareness en opleiding

Uiteindelijk is het aan het pensioenfonds om te beslissen of zij al dan niet een compliance functie willen inrichten. Het definitieve good practices document van DNB wordt naar verwachting in 2024 gepubliceerd

4) Herziening benchmark verordening

Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor de herziening van de Europese Benchmark Verordening (BMR). Doelen zijn het verminderen van regeldruk voor EU-beheerders van kleinere benchmarks en handhaving van beschikbaarheid van benchmarks uit derde landen na 31 december 2025.

Voorstellen omvatten beperking van de reikwijdte van de BMR, tijdelijke erkenning van benchmarks uit derde landen als permanente oplossing. De nieuwe regelgeving wordt naar verwachting begin 2026 van kracht.

5) Richtlijn corruptie bestrijding

In mei 2023 heeft de Europese Commissie een actieplan aangekondigd ter bestrijding van corruptie. Dit omvat een voorstel voor een richtlijn die EU-lidstaten verplicht gemeenschappelijke normen in hun anti-corruptiewetgeving op te nemen. Het doel hiervan:

 • Het strafbaar stellen van alle vormen van corruptie;
 • het vaststellen van aansprakelijkheid voor rechtspersonen;
 • en het waarborgen van doeltreffende straffen.

De richtlijn, met breder toepassingsgebied, zal naar verwachting op zijn vroegst in 2026 van kracht worden.