Regulatory Update: De aandachtspunten voor Q2 2024

07 mei 2024 Banken.nl 5 min. leestijd

De compliance specialisten van Projective Group (voormalig Charco & Dique) volgen de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van hun compliance software Ruler houden zij alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Daniëlle Geelen van Pojective Group ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij vier ontwikkelingen van dit kwartaal toe.

DNB Good practices: Handreiking prudentiële rapportages

Beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s moeten prudentiële rapportages aan DNB sturen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de prudentiële rapportages beter wordt gewaarborgd, heeft DNB good practices opgesteld.

Regulatory Update: De aandachtspunten voor Q2 2024

In de Handreiking prudentiële rapportages worden de volgende drie onderwerpen behandeld:

  1. Algehele governance en infrastructuur
  2. Processen voor het verzamelen van wettelijk vereiste prudentiële gegevens.
  3. Correctheid, duidelijkheid, bruikbaarheid, frequentie en verspreiding van prudentiële rapportages.

De verwachting is dat deze good practices in de loop van 2024 in werking zullen treden

Wet herziening bedrag ineens

Op grond van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen hebben alle deelnemers de keuze tussen opname van een bedrag ineens: (1) op de pensioeningangsdatum, of (2) in februari volgend op het jaar waarin de deelnemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt ('uitgesteld uitbetalings-moment’).

Pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat het uitstel van de uitbetaling te complex is voor administratie en communicatie. Ze vragen de regering om samen aanpassingen te maken om dit te vereenvoudigen en de kosten te verlagen, wat gebeurt via de Wet herziening bedrag ineens.

De Wet herziening bedrag ineens bevat aanpassingen met betrekking tot twee aspecten:

  • De doelgroep die in aanmerking kan komen voor de mogelijkheid om de betaling uit te stellen.
  • Praktische aanpassingen in de uitkeringsstroom

Verwacht wordt dat de Wet op zijn vroegst eind 2024 in werking treedt.

Richtlijn Consumentenkrediet

Op 20 november 2023 is de herziene Europese Richtlijn Consumentenkrediet (CCD2) in werking getreden. De nieuwe regels zorgen ervoor dat informatie over kredieten duidelijk en begrijpelijk is. Daarnaast bevat het een verplichting voor kredietverstrekkers om de solvabiliteit van consumenten te beoordelen.

De herziene Richtlijn Consumentenkrediet zorgt er onder andere voor dat informatie over kredieten duidelijk en begrijpelijk is, en op maat gemaakt voor digitaal gebruik. Verder bevat de richtlijn strengere reclameregels om consumenten met schulden te beschermen tegen wanpraktijken. Wat ook in de herziene richtlijn voorkomt, is de verplichting voor kredietverstrekkers om de solvabiliteit van consumenten te beoordelen om hen te beschermen tegen overmatige schulden.

De regels zullen vanaf 20 november 2026 van toepassing zijn.

Artificial Intelligence Verordening (AI-verordening)

De AI-verordening is van toepassing op iedereen die AI ontwikkelt, op de markt brengt of inzet. In de AI-verordening staan onder andere geharmoniseerde regels voor het in de handel brengen, in gebruik nemen en gebruiken van AI-systemen in de EU.

Verder regelt deze verordening specifieke vereisten voor AI systemen met een hoog risico en verplichtingen voor exploitanten van dergelijke systemen en staat er een verbod op bepaalde AI-praktijken in de verordening. Als laatst staan er onder andere ook maatregelen ter ondersteuning van innovatie, met bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, inclusief startende ondernemingen.

De verordening deelt AI-systemen op in risicoklassen onaanvaardbaar risico, hoog risco en laag risico. Hoe hoger het risico, hoe strenger de vereisten.

Nadat de tekst definitief is goedgekeurd, wordt deze in het Official Journal gepubliceerd. De verplichtingen voor bedrijven en instellingen treden twee jaar daarna in werking. Maar AI-systemen met een onaanvaardbaar risico moeten binnen zes maanden al van de markt gehaald worden. 

Toegankelijksheidsrichtlijn

De toegankelijkheidsrichtlijn bevat bepalingen ter uitvoering van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De financiële ondernemingen die straks moeten voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten zijn onder andere aanbieders van hypothecair of consumptief krediet, banken die betaalrekeningen aanbieden, betaaldienstverleners die betaaldiensten verlenen of elektronisch geldinstellingen die elektronisch geld uitgeven.

De toegankelijkheidsrichtlijn houdt in dat er procedures zijn die ervoor moeten zorgen dat de diensten toegankelijk zijn en blijven voor personen met een beperking. Als een financiële dienst niet voldoet aan de toegankelijkheidsvoorschriften, moet de onderneming onmiddelijk maatregelen treffen en dit melden aan de AFM.

De toegankelijkheidsrichtlijn en daarmee de implementatiewetgeving dient per 28 juni 2025 te zijn geïmplementeerd.

ESG Extended

Sinds kort biedt Projective Group ook de mogelijkheid om makkelijk en overzichtelijk inzicht te krijgen in ESG-regelgeving die misschien niet rechtstreeks op u als financiële instelling van toepassing is, maar die indirect wel van belang is. Bijvoorbeeld omdat u van plan bent om te investeren in een ‘groen project’. Een goed overzicht van de ESG regelgeving kan u helpen om een weloverwogen beslissing te nemen.

Interesse in een op maat gemaakte Regulatory Update? Lees dan meer over de Regulatory Updates op de website van Projective Group.