Alex Kroes legt de bal bij AFM na nieuwe Ajaxsoap

03 april 2024 Banken.nl 2 min. leestijd

Hij werd door vele fans tot de Messias bestempeld, die Ajax na jaren wanbeleid eindelijk uit het slop zou trekken, maar amper twee weken na zijn indiensttreding lijkt Alex Kroes de voetbalclub alweer te moeten verlaten. De Raad van Commissarissen beschuldigt de algemeen directeur van handel met voorkennis en heeft hem inmiddels op non-actief gesteld. Kroes wil op zijn beurt de situatie aan de Autoriteit Financiële Markten voorleggen om objectief te beoordelen of hij daadwerkelijk fout heeft gezeten.

Kroes zou een week voor zijn aanstelling, in de zomer van vorig jaar, ruim 17.500 Ajax-aandelen hebben gekocht (vanwege een concurrentiebeding bij zijn voormalige club AZ, mocht Kroes pas halverwege maart officieel in de nieuwe functie treden). Na het inwinnen van juridisch advies acht de RvC het zeer aannemelijk dat Kroes handelde met voorkennis en dat is strafbaar.

"Wij zijn zeer onaangenaam verrast dat dit Ajax nu overkomt", legt RvC-voorzitter Michael van Praag uit. "Want dit is zeer slecht voor de club en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap."

Alex Kroes legt de bal bij AFM na nieuwe Ajaxsoap

Reactie Kroes

Middels een bericht op LinkedIn erkent de directeur dat hij inderdaad een week voor zijn aanstelling  aandelen heeft aangeschaft. "Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks. Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (ca 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aangeschaft."

Kroes handelde naar eigen zeggen met de intentie om Ajax er beter van te maken. "Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. 'Skin in the game', zoals dat heet."

In zijn reactie benadrukt Kroes dat hij vanaf het begin transparant is geweest over zijn aandelen en dat de RvC hiervan op de hoogte was. Dat het achteraf gezien niet handig was, erkent Kroes zelf ook. Al verschilt hij wel van mening over het strafbare karakter van zijn handelingen.

"Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de AFM, maar naar eigen zeggen op basis van het eigen 'moreel kompas' van de RvC."

Een onafhankelijk oordeel van de AFM is er tot nu toe volgens Kroes nog niet geweest, waardoor hij de situatie wil voorleggen aan de toezichthouder.

“Het lijkt ons, nog steeds, veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan. Vanzelfsprekend zal ik daar de consequenties van dragen. De RvC kan daarna zelf nog bepalen welke volgende stappen zij in deze kwestie zou willen zetten.”