BNG Bank op koers om CO2-reductie doelstelling te halen

23 april 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BNG Bank is hard op weg om zijn ambities rondom het verlagen van zijn ‘gefinancierde’ uitstoot te halen. Ten opzichte van het referentiejaar 2018 zijn de absolute scope 1 en 2 emissies van de klanten in de kredietportefeuille van BNG met 21,8% verlaagd, waarmee het einddoel van 25% reductie in 2025 bijna in zicht is. “Een hoopvolle ontwikkeling”, aldus Freya van der Kroef (hoofd Strategie & Sustainability bij BNG Bank).

Vijf jaar geleden ondertekende BNG Bank het commitment van de Nederlandse financiële sector aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daaropvolgend publiceerde de bank in december 2022 het ‘Going Green’-klimaatplan. Naast het streven van een ‘net zero’ in 2050 wordt daarin uiteengezet hoe BNG zijn weg richting de klimaatdoelstellingen wil vormgeven.

Er zijn de afgelopen tijd dan ook uiteenlopende maatregelen getroffen om klanten bij te staan in het reduceren van hun CO2e-uitstoot (ofwel het verlagen van de ‘gefinancierde’ uitstoot van BNG Bank). CO2e is een afkorting voor ‘koolstofdioxide-equivalenten’, een verzamelnaam voor gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Scope 1, 2 en 3 emissies

De geplande uitstootverlaging is onderverdeeld in zogeheten ‘scope 1 en 2-emissies’, die zijn geformuleerd vanuit het Science Based Targets Initiative (SBTi), dat door onder andere het WNF en de VN is opgezet.

Scope 1-emissies verwijzen naar directe CO₂-uitstoot van bronnen binnen een organisatie, zoals emissies van gebouwen en productieactiviteiten. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies van de activiteiten van de organisatie, zoals ingekochte elektriciteit. Deze definities zijn gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol dat BNG Bank gebruikt voor emissieberekeningen.

Strategieën

BNG hanteert diverse strategieën om de koolstofuitstoot binnen die scope 1 en 2-emissies van hun kredietportefeuille te verminderen en richt daarbij hoofdzakelijk op het publieke domein: sectoren als huisvesting, gemeenten, gezondheidszorg en onderwijs.

De bank voert hierbij strategische dialogen met klanten en stimuleert ze om zich aan te sluiten bij sectorspecifieke duurzaamheidsdoelen. De ‘Green Deal Duurzame Zorg 3.0’ voor zorginstellingen is daarvan een voorbeeld.

Om de laatste stappen richting 25% CO2e-reductie in 2025 te zetten, is de bank actief bezig om reductieplannen van klanten met aanzienlijke kredieten te analyseren en te beoordelen om deze in lijn te brengen met nationale duurzaamheidsafspraken. BNG is voornemens om voor alle klanten die €5 miljoen of meer aan krediet hebben uitstaan, dus ook die zonder duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen, voorstellen op maat te ontwikkelen.

Absoluut reductiepad scope 1 en 2 CO2 e-emissies kredietportefeuille

Ondertussen wacht BNG op bijgewerkte richtlijnen vanuit de SBTi om de reductiedoelstellingen op af te stemmen voor de langere termijn richting 2050. Ook heeft de bank de Sustainable Banking Committee (SBC) geïntroduceerd om de integratie van duurzaamheidsbeleid te waarborgen. Daarnaast houdt de SBC zich bezig met de focus op kennisontwikkeling door initiatieven zoals de 'Sustainability Days' en diverse e-learningprogramma's.

“Met vernieuwende financieringsoplossingen kan BNG innovatieve projecten mogelijk maken die bijdragen aan het terugdringen van de CO₂e-uitstoot van onze klanten”, benadrukt van der Kroef. “Daar zien we de komende jaren onze toegevoegde waarde.”