‘Tweederde vastgoedbeleggers wil niet investeren in verduurzaming’

10 juni 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Veel particuliere vastgoedbeleggers vinden de kosten van verduurzaming van hun panden te hoog in verhouding tot de baten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Handelsbanken onder 776 particuliere vastgoedbeleggers.

Bijna tweederde (65%) van de verhuurders wil geen geld steken in het verbeteren van het energielabel. Wel neemt deze bereidheid toe naarmate het energielabel lager wordt. Van de ondervraagde verhuurders bezit 41% panden met minimaal energielabel B, waarvan 28% bereid is te investeren in een beter label. Bij panden met label C of lager is dit percentage 38%.

Doorgaans is het probleem niet zozeer dat investeerders er geen geld aan willen uitgeven. Het bezwaar zit hem vooral in het feit dat de kosten en de baten niet in balans zouden zijn. Dit zegt ongeveer de helft van de beleggers met energielabel C of lager. Daarnaast wil ruim een kwart niet investeren omdat ze van plan zijn hun panden te verkopen. Verder vindt 27% van de bezitters van C/D-panden en 17% van E/F/G-panden hun panden al duurzaam genoeg.

‘Tweederde vastgoedbeleggers wil niet investeren in verduurzaming’

“Het is opvallend dat de noodzaak om energielabels van woningen te verbeteren nog niet door iedereen gezien wordt", zegt Wery Hegge, regiodirecteur van Handelsbanken Nederland. “Los van het gegeven dat mensen graag in een energiezuinig pand willen wonen en daar vaak een hogere huur voor gevraagd kan worden, spelen op langere termijn de verkoopbaarheid en financierbaarheid van een pand een rol.”

Schade

Bijna de helft (46%) van de particuliere vastgoedbeleggers ziet klimaatrisico’s voor hun panden, zoals overstromingen of funderingsschade. Deze risico’s worden het vaakst gezien bij vastgoed in Zeeland of in het buitenland. Beleggers met vastgoed in Gelderland zien dergelijke risico’s het minst.

Een bijna even grote groep (43%) ziet echter geen klimaatrisico’s. De overige beleggers (11%) hebben geen kennis van dergelijke risico’s, waarvan de helft het ook niet wil weten. Dit heeft echter geen invloed op hun koop- of verkoopplannen.

Nut van klimaatlabel

Particuliere vastgoedbeleggers zijn verdeeld over het nut van een klimaatlabel, dat aangeeft in welke mate een pand klimaatrisico’s loopt. Volgens 35% is zo’n label overbodig, terwijl 51% het hier niet mee eens is. Ruim de helft (54%) vindt dat een klimaatlabel moet meewegen in de waardebepaling van een pand.

Een meerderheid (56%) verwacht hierdoor geen waardedaling, hoewel 21% hierover onzeker is. Beleggers die klimaatrisico’s zien, denken vaker dat de waarde van hun vastgoed daalt dan degenen die geen risico veronderstellen (29% tegenover 16%).

Toekomst

De bereidheid om in verduurzaming te investeren is dus niet bijzonder hoog. Handelsbanken verwacht desondanks dat de cijfers nog een ontwikkeling zullen doormaken. “Vanuit banken worden steeds meer voorwaarden gesteld aan het energielabel als er een (her)financiering gevraagd wordt”, zegt Hegge.

“Wij helpen onze klanten vanuit onze kantoren dan ook graag met de duurzame transitie, om gezamenlijk te zorgen voor toekomstbestendige vastgoedbeleggingen.”