RBS vertrekt uit Nederland op enkele functies na

04 maart 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Royal Bank of Scotland (RBS) trekt zich vrijwel volledig terug uit Nederland. Bij de Nederlandse tak van het Britse financiële concern worden minimaal 600 van de 650 banen geschrapt. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet te vermijden. Dat maakte Jan de Ruiter topman van de Nederlandse tak van RBS, bekend. De Nederlandse overheid maakt vanaf 2008 gebruik van RBS als huisbankier, die het betalingsverkeer van zowel de Tweede kamer als alle ministeriële departmenten verzorgt. Jaarlijks leverde deze diensten RBS zo’n €1,7 tot €2 miljoen op. Het contract tussen de overheid en RBS loopt tot mei 2016.

Aanwezigheid tot een minimum beperken

De Ruiter zei dat de banen bij de Nederlandse tak van RBS de komende 18 tot 26 maanden zullen verdwijnen. De topman benadrukte dat RBS Nederland niet helemaal zal verlaten. De bank zal op het terrein van risicomanagement en valutahandel nog actief blijven in Nederland. Bovendien blijven er enkele bankiers aanwezig om de relatie met klanten te onderhouden. De hoofdvestiging van RBS Nederland bevindt zich aan de Amsterdamse Zuidas. CNV Dienstenbond is bang dat het Britse financiële concern de activiteiten in Nederland zal beperken tot een minimaal niveau. Daardoor zouden er in 2018 nog slechts 10 tot 15 banen bij de Nederlandse tak van RBS overblijven. Topman De Ruiter wilde echter geen concrete aantallen noemen.

RBS - Amsterdam Zuidas

In lijn met terugtrekkende beweging RBS

RBS kondigde verleden week, bij de presentatie van de jaarcijfers van het concern, al aan de activiteiten in Europa flink in te krimpen. Daarbij werden nog geen concrete gegevens verstrekt over het aantal banen dat gehandhaafd blijft. Wel meldde RBS dat het financiële concern zich terugtrekt uit twee derde van zijn huidige markten en zijn activiteiten beperkt tot dertien landen. De Britse bank trekt zich volledig terug uit Centraal- en Oost Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De activiteiten in Azië en de Verenigde Staten worden flink teruggeschroefd. Een bestuurder van vakorganisatie CNV Dienstenbond spreekt van een ‘vrij dramatische’ ontwikkeling in Nederland. “Het grootste deel van de betreffende werknemers komt van ABN AMRO en heeft eerst het verkoopproces moeten doorstaan en werd vervolgens constant geconfronteerd met reorganisaties. Nu wordt de stekker er definitief uitgetrokken”, aldus de bestuurder van CNV Dienstenbond.

RBS leidt al 7 jaar achter elkaar verlies

RBS was één van de opsplitsers van ABN AMRO. In 2007 werd ABN AMRO overgenomen door een consortium van RBS, de destijds Belgisch-Nederlandse bank Fortis en het Spaanse Banco Santander. Vervolgens werd ABN AMRO opgeknipt en onder de drie banken verdeeld. Nadat ABN AMRO in de problemen kwam vanwege de kredietcrisis, werd de bank door de Nederlandse staat genationaliseerd. In 2008 kreeg de Royal Bank of Scotland tijdens de financiële crisis noodgedwongen een kapitaalinjectie van 45 miljard pond van de Britse staat, die nu nog voor 81% eigenaar is van RBS. In 2014 leed RBS voor het zevende jaar op rij verlies. Over het afgelopen jaar bedroeg het nettoverlies 4,5 miljard pond. In 2013 was dat zelfs 9 miljard pond. Het grote banenverlies bij RBS Nederland is nog eens een klap voor de werkgelegenheid in de Nederlandse financiële sector, waar de afgelopen jaren al veel banen verdwenen. Klanten maken steeds meer gebruik van het internet om hun bankzaken te regelen, waardoor geregeld bankfilialen gesloten worden.