Rabobank wordt meer centraal gestuurde organisatie

12 maart 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De lokale banken hebben woensdag in de centrale kringvergadering* positief geadviseerd over de nieuwe rolverdeling tussen Rabobank Nederland en de lokale banken. Met deze nieuwe structuur beweegt de bank op een aantal terreinen naar een meer centraal gestuurde bank. Lokale banken moeten meer gaan samenwerken als één coöperatie en leveren hun bankvergunning in.

Meer centrale sturing

Door de nieuwe inrichting kan de bank centraler sturen, bijvoorbeeld bij de naleving van wet- en regelgeving. Tot nu toe hield Rabobank Nederland namens De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de lokale banken, maar volgens zowel DNB als AFM schort er het nodige aan die controle. In hoeverre de beweging van DNB naar de ECB een rol heeft gespeeld in de keuze voor de nieuwe structuur is niet duidelijk.

Rabobank

Coöperatieve grondslag

In het persbericht van Rabobank wordt benadrukt dat de bank zijn coöperatieve grondslag behoudt. Volgens Rabobank omvat het voorstel, dat moet leiden tot een betere coöperatie en een betere bank,  een decentrale organisatie van lokale banken op coöperatieve grondslag die slagvaardig acteren voor klant, markt en samenleving.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer spreekt van een evenwichtig voorstel, dat ervoor zorgt dat zowel de coöperatie als de bank versterkt worden. ‘De kern van onze governance is en blijft dat klanten via hun lidmaatschap zowel de eigen lokale bank als de totale organisatie op koers houden. We zullen de invloed van de leden dan ook verder vergroten. Door een betere werking van de coöperatie zal de lokale marktbewerking verbeteren. We staan voor de uitdaging om onze lokale verankering, dichtbij de klanten, te integreren binnen de gevirtualiseerde dienstverlening.’  

Op welke wijze de verdeling van zeggenschap tussen Rabobank Nederland en de lokale banken exact wordt ingevuld is nog onderwerp van gesprek. Het besluit van woensdag gaat alleen over de hoofdlijnen van de nieuwe besturing. Finale besluitvorming wordt nog dit jaar voorzien.

*Rabobanken zijn geografisch verdeeld in twaalf kringen die ieder een eigen bestuur hebben. De kringbesturen vormen gezamenlijk de centrale kringvergadering, die viermaal per jaar bijeenkomt. De leden van de centrale kringvergadering zijn – via de kringbesturen – in meerderheid door klanten/leden benoemd als hun vertegenwoordiger op lokaal en collectief niveau.