Dijsselbloem gelooft sterk in effecten provisieverbod

25 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem blijft positief over het per 1 januari jongstleden geïntroduceerde provisieverbod. Ondanks Kamervragen van CDA en VVD en scepsis in de markt vindt hij dat de goede weg ingeslagen is in de omslag van productgericht naar klantgericht adviseren. Dijsselbloem bestrijdt dat het provisieverbod niets oplevert voor de consument. 

Provisieverbod zal zich positief ontwikkelen

De Minister gelooft in het feit dat het inzichtelijk maken van de kosten van advies en het splitsen van advies- en productkosten bijdraagt aan de gewenste omslag van productgericht adviseren naar klantgericht adviseren. Ook gelooft hij sterk dat het provisieverbod de marktwerking verder zal ondersteunen en ervoor zal zorgen dat de consumenten qua prijs en kwaliteit er op vooruit gaan.

De duidelijkheid van aangeboden service-abonnementen laat nog te wensen over, zo stelde Consumentenbond onlangs vast. Bij klanten worden onduidelijke kosten in rekening gebracht. De Minister geeft aan dat verschillende aanbieders nog aan hun adviesmodellen 'aan het schaven' zijn al dan niet in overleg met de AFM.

Transparantie empowered de consument

Volgens de Minister wordt middels het provisieverbod het 'level playing field' maximaal ondersteund. Transparantie van prijs en het feit dat advieskosten rechtstreeks doorgerekend moeten worden zet de consument veel meer in de regie.

Transparantie is het toverwoord. Voornamelijk transparantie over kosten. De productprijs van banken en verzekeraars dienen te worden ontdaan van advies- en distributiekosten. Zowel de productprijs als hun advies- en distributiekosten dienen apart en rechtstreeks bij de klant in rekening te worden gebracht. Daarnaast is informatieverschaffing naar de consument cruciaal. De consument dient veel beter in staat gesteld te worden goede keuzes te maken over de gewenste (aanvullende) dienstverlening van banken en verzekeraars. In de zogenaamde oriëntatiefase dienen de reikwijdte en kosten van de dienstverlening voor de klant duidelijk te zijn. Dit geldt voor alle financiële dienstverleners en wordt door de AFM gemonitord.

Grote verandering heeft tijd nodig

De Minister wijst critici er op dat we te maken hebben met een grote verandering voor banken en verzekeraars. Verdienmodellen, samenwerkingsmodellen, beloning, adviseurs en ook IT systemen merken een significante verandering naar aanleiding van het provisieverbod. Volgens de Minister dient de markt tijd te krijgen dit goed te verwerken, voordat er echt conclusies kunnen worden getrokken over de werking en gevolgen van het provisieverbod.

De transparantie zal in 2013 verder vergroten. Dit zal volgens de Minister leiden tot redelijke voorwaarden en prijzen, marktdiscipline en een consument die steeds beter in staat is te kiezen tussen verschillende partijen in de markt. Tenslotte is er ook nog een bepaling die de AFM in staat stelt op te treden tegen kennelijk onredelijke adviestarieven.