R. Peverelli brengt boek Reinventing Financial Services uit

13 september 2010 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Roger Peverelli, partner bij VODW Marketing, heeft samen met Reggy de Feniks (partner bij adviesbureau 9senses) het boek 'Reinventing Financial Services' uitgebracht. Het is volgens de auteurs het eerste boek dat beschrijft wat klanten verwachten van banken en verzekeraars.

De adviseurs hebben hun boek 'Reinventing Financial Services. What consumers expect from future banks and insurers' uitgebracht op woensdag 15 september, precies twee jaar na de val van Lehman Brothers. Voor het boek interviewden de auteurs meer dan 50 bestuurders van banken en verzekeraars over de hele wereld. Het boek wordt gepresenteerd tijdens een executive seminar in Amsterdam, waaraan vier grote internationale financiële instellingen hun inhoudelijke bijdrage leveren: Allianz, Barclays, Danske Bank Group en Zurich Financial Services.

Sinds het uitbreken van de crisis is 'klant centraal' een veelgehoorde kreet. In 'Reinventing Financial Services' beschrijven de auteurs of en zo ja hoe banken en verzekeraars daar invulling aan geven.

"De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar laten zich kort samenvatten: banken en verzekeraars zijn zowel in een identiteitscrisis als in een relatiecrisis beland. Een identiteitscrisis omdat het fundament van de branche is weggeslagen, een relatiecrisis omdat de relatie tussen financiële dienstverleners en consumenten ernstig is beschadigd. De oorzaken hiervan maken snelle oplossingen onmogelijk.", aldus Peverelli en De Feniks.

De auteurs zijn kritisch optimistisch over de sector: "Uit de vele gesprekken die wij wereldwijd hebben gevoerd, blijkt dat de klant vrijwel nooit onderwerp van gesprek is in de top van ondernemingen. De gesprekken gaan over de balans, buffers, risico en kosten. Twee jaar na de val van Lehman is iedereen nog druk met overleven en het op orde krijgen van zaken. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Integendeel. Iedereen die wij hebben gesproken, wil wel degelijk werk maken van het centraal stellen van de klant, maar men worstelt vooral nog met het hoe. Evengoed was het niet zo moeilijk om voor het boek meer dan 100 goede voorbeelden te vinden van klantgerichte nieuwe initiatieven van financiële instellingen van over de hele wereld."