Van Lanschot gestart met Online Scan OverMorgen

09 december 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De Scan OverMorgen, die Van Lanschot aanbiedt aan klanten voor het bepalen van zijn of haar vermogensdoelen, heeft er een compacte online versie bijgekregen. Volgens de private bank biedt de online Scan ‘een toegankelijke kennismaking met Vermogensregie’. Met de Scan OverMorgen kunnen klanten prioriteit geven aan het behalen van bepaalde vermogensdoelen ten opzichte van andere doelen.

Vorig jaar heeft Van Lanschot, de oudste private bank van Nederland, een manier ontwikkeld om klanten te helpen bij het verkiezen van bepaalde vermogensdoelen boven andere. De Scan Overmorgen, zoals de tool genoemd wordt door de bank, bestaat in principe uit een uitgebreid gesprek tussen klant en private banker, waarin de klant met behulp van de digitale Scan een keuze maakt uit 47 verschillende vermogensdoelen en –prioriteiten. De keuzes van de klant worden vervolgens verwerkt in een Vermogensregierapport, waarin een vermogensplan voor de lange termijn wordt uitgestippeld.

Scan Overmorgen

Online Scan Overmorgen
Om de Scan toegankelijker te maken voor klanten heeft Van Lanschot eerder deze week ook een compacte online versie van de Scan OverMorgen gelanceerd. Deze online ‘kennismaking met Vermogensregie’ werkt met 10 onderwerpen: onder meer het aflossen van de hypotheek, het schenken aan kinderen, zorg, vervroegd pensioen, en het in stand houden van het vermogen. Via keuzes te maken en prioriteiten toe te wijzen aan deze vermogensdoelen, krijgt de klant inzicht in de haalbaarheid van zijn of haar doelen, de periode waarin deze verwezenlijkt zouden kunnen worden, en welke stappen er nodig zijn om deze doelen te behalen. Private bankers van de bank staan klaar om extra toelichting te geven bij de uitkomsten van de scan.

Richard Bruens, lid van de Executive Board van Van Lanschot, licht toe: “De vermogensdoelen hebben betrekking op vier belangrijke levensthema's: persoonlijk, familie, zakelijk en maatschappelijk. Dat levert een scherp beeld op van wat er voor de klant in de toekomst belangrijk is. Dit is opnieuw een mooi voorbeeld van de manier waarop we onze kennis en expertise als private bank online beschikbaar maken voor een bredere doelgroep.”

1000 Vermogensregierapporten
Het aantal Vermogensregierapporten dat Van Lanschot voor zijn klanten heeft opgesteld is inmiddels de duizend gepasseerd. De bank heeft van de eerste duizend rapporten in kaart gebracht waar de meeste van haar klanten prioriteit aan geven op het gebied van vermogensregie. De ‘onbezorgde oude dag’ is de meest gekozen doelstelling. Veel mensen willen als zij met pensioen gaan de huidige levensstandaard behouden en zo lang mogelijk thuis blijven wonen, iets wat steeds lastiger wordt, aangezien de overheid zich terugtrekt en zelfredzaamheid (pensioen, zorg) steeds belangrijker wordt. “Er is een duidelijke behoefte aan inzicht in de kosten van deze wensen en de impact daarvan op het vermogen. Instandhouding van het vermogen gecorrigeerd voor inflatie is voor bijna de helft een belangrijke doelstelling. Slechts 1 op de 3 'accepteert' dat er wordt ingeteerd op het vermogen. In de huidige laagrentende omgeving blijkt dat een ambitieuzere doelstelling dan dat wellicht op het eerste gezicht lijkt”, aldus Bruens.

Twee andere prioriteiten die vaak in het Vermogensregierapport worden opgenomen zijn de financiële ondersteuning van de kinderen en, pas daarna, het verhogen van het eigen welzijnsniveau. De ondersteuning van kinderen door middel van financiële middelen wordt door veel van Van Lanschot’s klanten belangrijk gevonden, vooral voor de momenten wanneer die hard nodig is, zoals bij het betalen van de studie of meebetalen aan de eerste aankoop van een woning door hun kinderen. Ook schenkt er een klein deel geld aan kleinkinderen. De eigen welzijnskwaliteit komt op de derde plek en gaat om de ‘extra’ zaken in het leven, zoals reizen, aankoop van een tweede woning of luxegoederen. Tot slot wordt ook vaak voor maatschappelijk welzijn gekozen, door middel van het schenken aan goede doelen of doen van maatschappelijke investeringen.