Achmea Bank neemt deel spaar- en hypotheekportefeuille over van ASR

22 maart 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Achmea Bank neemt een spaarportefeuille met zo’n 125.000 klanten over van ASR, met een spaarvolume van €1,7 miljard. Daarnaast neemt eerstgenoemde ook een hypotheekportefeuille over met een volume van €1,5 miljard. Voor Achmea Bank betekent het een gewenste uitbreiding van de pensioendienstverlening en daarmee geïntegreerde bankproducten. Voor ASR betekent het afscheid van onderdelen die het niet als kernactiviteit beschouwt.

Met een beetje fantasie lijken Achmea en ASR van buitenaf wel op elkaar. Beide zijn in de eerste plaats bekend als verzekeraar, maar voeren ook bancaire activiteiten uit. Dat beeld zal iets gaan kantelen, want Achmea neemt een deel van de bancaire activiteiten van ASR over. Achmea Bank neemt zo’n 125.000 spaarders over van ASR, die gezamenlijk zo’n €1,7 miljard op hun boekje hebben staan. Daarbij neemt Achmea Bank voor €1,5 miljard aan hypotheken over.

Groeistrategie

Volgens Achmea past de overname binnen de strategie van het bancaire smaldeel van de organisatie, die wil groeien op het gebied van pensioendienstverlening. Bancaire producten maken daar integraal onderdeel van uit. “De pensioenwereld is volop in verandering en de vraag naar een toekomstvast en duurzaam pensioen neemt alleen maar toe”, aldus Willem van Duin, bestuursvoorzitter van Achmea. “Achmea werkt aan integrale oplossingen, samen met klanten, waaronder pensioenfondsen, werkgevers en particulieren. Deze overname draagt bij door vergroting van schaal van onze bancaire dienstverlening. We investeren daarbij onverminderd in een verdere verbetering van onze dienstverlening aan onze klanten.”

Achmea Bank neemt deel spaar- en hypotheekportefeuille over van ASR

Waar bij Achmea groei van de bancaire activiteiten speerpunt, is dat bij ASR juist het omgekeerde. De bankverzekeraar geeft aan de bank niet meer als kernactiviteit te zien.  “Deze transactie is een cruciale stap in het afbouwen van onze bankactiviteiten”, zegt Jos Baeten, CEO van ASR. “We zijn verheugd dat we met Achmea een geschikte partij hebben gevonden voor de voortzetting van het grootste deel van onze bancaire activiteiten. De producten en de service van Achmea sluiten goed aan bij de activiteiten van a.s.r. bank. Daarmee zijn de belangen van de klanten het best gediend.”

Bij een dergelijke overname rijst altijd de vraag wat er praktisch gaat veranderen voor betrokken klanten, over wier hoofden dergelijke besluiten worden genomen. Beide partijen benadrukken dat er in de praktijk weinig gaat veranderen, in elk geval op het gebied van hypotheken. ASR blijft namelijk het aanspreekpunt en ook de voorwaarden blijven ongewijzigd. In het persbericht wordt niet nader ingegaan op de praktische situatie van spaarders van ASR.