Corona heeft weinig impact op de huizenprijzen

08 oktober 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen

De huizenprijzen zullen voorlopig op hetzelfde niveau hoge niveau blijven als de afgelopen jaren, zeker in de steden. Dat is althans de verwachting van een groot deel van de Nederlanders. Meer dan de helft (55%) verwacht niet dat de prijzen er zullen dalen en huizen worden nog altijd als een goede investering gezien. Saillant is dat men gemiddeld genomen wel een stuk somberder is over de eigen financiële toekomst. Dat en meer blijkt uit onderzoek dat SNS liet uitvoeren. 

Veel economen verwachten in 2021 een dip op de Nederlandse huizenmarkt. Afhankelijk van het economisch herstel betekent dit dat de prijsstijgingen tot stilstand komen en mogelijk omslaan in een kleine min. Toch blijft het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt onverminderd hoog. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de vraag al jaren groter is dan het aanbod. Een gegeven dat vermoedelijk nog jarenlang een rol gaat spelen. Mede hierdoor zijn substantiële groepen Nederlanders nog redelijk optimistisch.

Uit onderzoek van SNS - onderdeel van de Volksbank - blijkt dat 35% überhaupt niet verwacht dat de huizenprijzen zullen dalen. In de steden ligt dat percentage zelfs op 55%. Dat optimisme loopt alleen niet in lijn met de economische verwachtingen. Het leeuwendeel van de respondenten is namelijk minder positief over de financiële situatie. Men verwacht onder meer dat de lonen in de komende twee jaar nauwelijks zullen stijgen, de werkloosheid flink toeneemt en dat een recessie aanstaande is. Dat laatste is overigens geen hele gedurfde verwachting. 

“In de afgelopen zeven jaar zijn we niet anders gewend dan dat huizenprijzen explosief stijgen. Nu het tij lijkt te keren, zien we dat veel Nederlanders vragen hebben over hoe zij met een mogelijke daling moeten omgaan”, vertelt Robert Vink, hypotheekexpert bij SNS. “Of het nou starters, huurders of langdurige woningbezitters zijn, iedereen is vanuit zijn perspectief naar antwoorden op zoek over ‘het nieuwe normaal voor de huizenmarkt’.”

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Nu snel kopen of het juist nog even uitstellen, nu snel verkopen en tijdelijk gaan huren, een hypotheek oversluiten. Volgens Vink is er niet één alomvattend antwoord toepasbaar. Vink: “Een goed antwoord hierop heeft alles te maken met de persoonlijke financiële situatie. Een keuze die voor de een verantwoord is, kan voor een ander onverantwoord zijn. Dus wat de huizenmarkt straks ook gaat doen, een persoonlijke risicoanalyse is zeker in deze tijd een essentiële stap.”