Vijf redenen waarom je als bank niet meer om gestandaardiseerde data heen kan

19 april 2022 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een snelle, foutloze afhandeling en respons van de bank bij het aanvragen van een financiering. Dit is niet alleen de wens van ondernemers, accountants en administratiekantoren, maar ook het hoofddoel van banken zelf. Om dit doel makkelijker en haalbaar te maken is er een marktstandaard nodig voor zakelijke data.

SBR Nexus zorgt er in samenspraak met andere partijen, zoals banken, brancheorganisaties en de overheid, voor dat er een datastandaard is voor het uitwisselen van financiële gegevens. Jos Jonkers heeft veertien jaar bancaire ervaring binnen ING opgedaan en is sinds 1 maart CEO bij SBR Nexus. Hij geeft vijf redenen waarom gestandaardiseerde data niet meer weg te denken is uit het bankwezen en hoe kunnen banken profiteren van deze standaard.

Eén standaard als harmoniserend communicatiemiddel

Als een ondernemer zakelijke data met een bank deelt, is het van belang dat deze gegevens in dezelfde vorm kunnen worden geïmplementeerd. Op die manier weten alle partijen als er wordt gecommuniceerd wat deze gegevens betekenen. Jonkers: “Wanneer banken dezelfde informatie op verschillende manieren interpreteren, dan zal het vergelijken van deze gegevens ook moeilijk worden. Dit heeft ook invloed op de rol van de toezichthouder: als er bij bank A een bepaalde risicoberekening is gedaan op basis van hele andere informatie dan bank B dat heeft gedaan, zorgt dit voor ruis.”

Jos Jonkers, CEO, SBR Nexus

Wanneer er wordt gewerkt met een datastandaard, hoeft een bank zich ook niet bezig te houden met vertaalslagen om aan de reporting verplichting te voldoen van de toezichthouder. Jonkers: “Een standaard voor de gehele keten zorgt voor harmonisatie tussen de verschillende partijen die van elkaar en van dezelfde informatie afhankelijk zijn.” 

Financiële besparing en betere datakwaliteit

In aanvulling op het makkelijk vergelijken van data, versnelt het gehele proces van data-uitwisseling wanneer deze is gestandaardiseerd. Waar bijvoorbeeld taxatierapporten met huurinformatie eerst handmatig op notitieblokken werden geschreven en later in ongestructureerde Excel- of Word-documenten werden aangeleverd, wordt er nu voor gekozen om deze informatie als gestructureerde en gestandaardiseerde data aan te leveren. Dit scheelt veel (overtyp-) werk voor bankenmedewerkers en taxateurs, waarbij er een grotere kans is op typfouten en interpretatieverschillen hetgeen ten koste gaat van de datakwaliteit.

Beschikbaarheid betrouwbare data voedt risicomodellen

Met de aanwezigheid van een standaard kan betrouwbare data sneller worden gedeeld en is deze beter bereikbaar voor de juiste partijen. Zo kunnen ook risico- en beslissingsmodellen beter gevoed worden. Jonkers: “Interne bancaire processen kunnen daardoor worden verkort en dat zorgt ervoor dat de klant sneller uitsluitsel krijgt over een eventuele financiering. Er blijft meer tijd over om de klantreis kwalitatiever te maken.” Daarnaast kunnen banken flink besparen op geld dat achter moet worden gehouden voor slecht lopende leningen, omdat de bank een kwalitatiever en actueel inzicht heeft op eventuele risico’s.

Van data naar proces

De opdracht om zakelijke data aan te leveren bij de bank, is vergelijkbaar met het aanleveren van informatie bij de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel. Als partijen werken met hetzelfde datapakket, maar de een verstuurt het met een e-mail, de ander via een FTP-verbinding, is dit niet efficiënt en niet overzichtelijk. SBR Nexus streeft er daarom naar om partijen die werken met die datastandaard, deze ook in een gestandaardiseerd aanleverproces in te zetten.

Jonkers: “Als iedereen met dezelfde data werkt, en deze ook in hetzelfde formaat krijgt, zal er een standaardproces optreden om die data aan te leveren. Het doel hierbij is dat SBR Nexus een zo makkelijk mogelijk proces neerzet dat past in de klantreis van de banken. Het aanleveren van gevalideerde data in zo weinig mogelijk stappen, dat is wat wij faciliteren.”

Belangrijke rol voor riskmanagers

Om een consistente datastandaard te krijgen, is het van belang dat banken in dit proces elkaar kunnen vinden en dat interne processen onder de loep worden genomen. Daarom is er ook een rol weggelegd voor de riskmanagers van verschillende banken. Uiteindelijk bepaalt deze groep, samen met de toezichthouder (DNB) of er een financiering kan en mag worden uitgegeven en dus welke data nodig is om tot dit besluit te komen.

Jonkers: “Riskmanagers moeten een datamodel kunnen ontwikkelen zodat het uitvragen van data aan de voorkant, bij een accountant, taxateur en de ondernemer, makkelijker wordt. Je helpt die klant door goed te bepalen wat je als bank van ze nodig hebt en niet door hen te belasten met het aanleveren van data die niet nodig is.”

Tot slot: toekomstige vraagstukken

Jonkers: “Ook met het oog op toekomstige vraagstukken zoals duurzaamheid, is een afgesproken standaard nodig. Op die manier kan informatie omtrent CO2-uitstoot en milieu-impact met elkaar worden vergeleken.” De Europese Commissie heeft al besloten dat vanaf 2024/2025 een grote groep bedrijven verplicht moet gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Hierbij wordt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geïntroduceerd als duurzaamheidsrapportage die op den duur bedrijven verplicht om te rapporteren over de milieu- en sociale impact.

Deze informatie zal in de toekomst ook worden getoetst door een accountant. Daarnaast wordt in samenwerking met banken, softwareleveranciers en accountants gewerkt aan standaarden met specifieke sectorinformatie voor bijvoorbeeld agri en logistiek. Dit zal in de komende periode een verder vervolg krijgen voor andere sectoren.