ABN AMRO ook live met taxatierapportages uitwisselen via SBR Nexus

22 september 2022 Banken.nl 5 min. leestijd

Naast ING en Rabobank, committeert ABN AMRO zich ook aan het uitwisselen van taxatierapportages volgens SBR-standaarden. In het voorjaar zijn de SBR-standaarden geïmplementeerd bij verschillende partijen in de vastgoedketen - namelijk banken, vastgoedmanagement- en taxatiesoftwareleveranciers - om vastgoedinformatie digitaal uit te wisselen.

Een professionaliseringsslag die de gehele sector ten goede komt, volgens Bas Rutten (Senior Managing Director – Commercial Real Estate) en Reinier Mijsberg (Hoofd Taxatieteam) van ABN AMRO. Wij spraken hen over het bieden van persoonlijk advies in het digitale tijdperk, de voordelen van deze digitaliseringsstap voor de bank en haar klanten en wat dit betekent voor de taxateur.

Persoonlijke bank in digitaal tijdperk

Met de toenemende digitalisering gaan klanten steeds minder vaak naar een fysiek bankkantoor. Rutten: “Ondanks het feit dat er makkelijk meer online geregeld kan worden, zoals het aanvragen van een nieuwe pas, wil ABN AMRO een ‘personal bank in a digital age’ zijn. Er moet namelijk wel een persoonlijk aanspreekpunt blijven in het geval van complexe zaken, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een financiering of complexe taxatierapportages.”

Bas Rutten, ABN Amro

Een duidelijk streven, maar Rutten en Mijsberg wilden ervoor waken dat het niet alleen bij de mooie slogan bleef. Waar vroeger het taxatierapport bestond uit één A4’tje met de waardebepaling van een pand, slaat ABN AMRO nu ook de weg in om de klant zo goed mogelijk ondersteunen bij zijn financieringsaanvraag middels het digitaliseren van processen. Voor vastgoed betekende dit ervoor zorgen dat taxatierapporten via SBR Nexus uit te wisselen zijn.

Herstel vertrouwen financiële sector

Mijsberg: “De stap naar het uitwisselen van taxatierapporten conform SBR-standaarden sluit goed aan bij de drie hoofdthema’s die we als bank hebben opgesteld: digitalisering, duurzaamheid en kwaliteit.” Rutten: “Ten eerste is digitaal aanleveren efficiënter en komt het de kwaliteit van de data ten goede. Dit proces willen we zo inrichten dat het gestroomlijnd verloopt en kostbare tijd bespaart. De noodzaak om met een eenduidig datastelsel te werken werd dus steeds groter."

"Grotere taxatiekantoren hebben namelijk vaak hun eigen systemen en software, en met een gestandaardiseerd taxatierapport heeft iedereen dezelfde informatie", vervolgt Rutten. "Daarbij komt dat deze digitaliseringsslag ook bijdraagt aan het herstel van vertrouwen in de gehele financiële sector. Veel partijen ondervinden namelijk nog steeds de naweeën van de kredietcrisis: is de ontvanger wel de ontvanger? Deze veiligere manier van data-uitwisseling draagt ook bij aan het voorkomen van fraudegevallen.”

Mijsberg sluit zich daarbij aan: “De digitale gegevensuitwisseling volgens de SBR-standaard biedt voor ons, maar ook aan bedrijven en ondernemers, de oplossing om op een eenvoudige, snelle en veilige manier gegevens uit te wisselen."

De rol van de taxateur

Kortom, voordelen voor de gehele sector, inclusief taxateurs. Hoe beïnvloedt deze digitaliseringstrend hun werkzaamheden? Mijsberg: “Naast het feit dat taxateurs ervan uit kunnen gaan dat de bank het taxatierapport goed ontvangt, komt de snelheid van de gestandaardiseerde data-uitwisseling de taxatiebranche ten goede. De krappe arbeidsmarkt is ook te voelen in deze sector: er is een tekort aan medewerkers. Als we het uitwisselen van informatie op bepaalde onderdelen kunnen versnellen door digitale hulpmiddelen, dan helpt dat enorm.”

Rutten: “Als taxateur ben je ook relatief veel tijd kwijt met het bezoeken van alle objecten. Het digitale taxatierapport gaat helpen om efficiënter te werken. Zo blijft er tijd over voor complexe taxaties, dat blijft immers mensenwerk. Het gaat om het vinden van een balans: waar voor een homogeen product, zoals een kantoor langs de snelweg, makkelijk en snel een taxatierapport kan worden opgezet, heeft een binnenstedelijk herontwikkelingsproject echt een inhoudelijk gesprek nodig."

Reinier Mijsberg, ABN Amro

"De taxateur is en blijft een mooi beroep, alleen zal er meer behoefte komen aan een validerende invulling ervan in plaats van informatie verzamelen. Informatie die al beschikbaar is kan worden klaargezet voor de taxateurs in zijn softwarepakket en gedigitaliseerd worden verzonden naar de bank conform de SBR-standaard. Dit scheelt tijd en zo blijft er ruimte over voor specialisatie en verdieping.”

Vervolgstappen in de toekomst

Nu er voor de taxatiesector richtlijnen gelden voor het aanleveren van rapportages, is de vraag welke andere sectoren volgen. Rutten: “De taxonomie wordt doorontwikkeld waarbij nieuwe sectoren opgenomen worden, waaronder de agrarische sector. De taxonomie wordt met regelmaat geoptimaliseerd in een nieuwere versie waarin ook de evoluerende wensen van ketenpartijen worden meegenomen. Daarnaast zijn we samen met SBR Nexus in gesprek over de doorontwikkeling van de duurzaamheidsparagraaf. Die discussie voeren wij branche breed, een goede ontwikkeling, want we hebben de gehele sector nodig om een duurzamere wereld voor elkaar te krijgen.”

Mijsberg: “Niet alleen voor doelen op het gebied van duurzaamheid, maar voor alle digitaliseringsstappen hebben we iedereen nodig. Elkaar vertrouwen is dan ook essentieel om iets voor elkaar te krijgen. SBR Nexus speelt hierin een cruciale rol: het blijven samenbrengen van de keten partijen en door afspraken te maken met die partijen kan er een taxonomie worden opgesteld die voorziet in de behoefte van deze partijen. Voor ons als bank kunnen dankzij het digitale aanleverproces bepaalde informatievelden verplicht worden gesteld voordat een taxatie kan worden gedeeld . Zo heeft een taxatie meer waarde.”