Plattelanders de klos van verhuisdrang Randstedelingen

29 november 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Randstedelingen kopen steeds vaker een huis buiten hun eigen stad. Hoewel de meeste van hen binnen de Randstad verhuizen, kiezen ze in toenemende mate voor een plekje in andere delen van het land. Een beweging die volgens Huizenmarkt-econoom Carola de Groot (RaboResearch) weinig te maken heeft met een zoektocht naar rust en ruimte, maar alles met het steeds duurder worden van koophuizen in de Randstad.

Zes op de tien Randstedelingen geeft aan het liefst een woning te kopen in de eigen stad. De populariteit van het leven in de stad en het beperkte aanbod, leidt echter tot hoge huizenprijzen. “Door deze scherp gestegen huizenprijzen is het lastiger om een betaalbare woning te binden”, legt De Groot uit.

“Hierdoor kopen Randstedelingen dus vaker een huis buiten hun eigen stad. Dit gebeurt al sinds 2015. Toen kocht nog zo’n twee derde een huis in de eigen stad. Inmiddels is dat iets meer dan de helft.

Plattelanders de klos van verhuisdrang Randstedelingen

De Groot wijst er op dat de koopsom per vierkante meter in de stedelijke buurten van de Randstad sneller is gestegen dan in andere delen van het land. “Hoe hoger de prijs per vierkante meter voor een koophuis in een gemeente, hoe vaker inwoners ergens anders een huis kopen.”

Verdrevenen verdrijven

Hoewel het grootste deel van de Randstedelingen binnen de Randstad blijven, blijkt uit de cijfers van RaboResearch dat andere delen van Nederland steeds interessanter worden. In 2015 kocht nog ruim 86% van de Randstedelingen een huis in de Randstad; tegenwoordig is dat zo’n 74%.

“Er worden dus vaker huizen gekocht in andere delen van Nederland dan de Randstad”, legt De Groot uit. “Ook door 35-minners. Net buiten de Randstad is inmiddels de helft van de huizenkopers uit de Randstad jonger dan 35 jaar. Ook kopen jonge huizenkopers vaker in de steden van de periferie. Zij hebben vermoedelijk een huis in de periferie gekocht vanwege de lagere huizenprijzen, niet vanwege de rust en de ruimte.”

Waar Randstedelingen door de hoge prijzen in de eigen stad uit worden verdrongen, verdringen de Randstedelingen op hun buurt weer de lokale concurrenten in de rest van het land. Er worden namelijk steeds minder huizen verkocht aan mensen uit de eigen gemeente. Zo ging het aandeel lokale huizenkopers op het platteland direct naast de Randstad in acht jaar terug van 70 naar 50%.

“Lokale inwoners die een huis willen kopen, komen er dus minder goed tussen,” aldus de Groot. “Het aandeel huizenkopers uit de Randstad daarentegen neemt juist langzaam toe. Vaak zijn het Randstedelingen uit de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.”

Toekomst

Nu de huizenprijzen weer dalen, en deze trend doorzet, kan dit ertoe leiden dat Randstedelingen in de toekomst weer vaker een huis kopen in hun eigen stad. En dit geval hebben lokale huizenkopers weer meer kans om een huis in hun eigen gemeente te kopen.

“Daartegenover staat dat grotere huizen vooral buiten de steden te vinden zijn,” besluit de Groot. “Als kopers ondanks de hogere stookkosten toch een groter huis willen, dan kan de trek van stad naar platteland en van de Randstad naar andere delen van Nederland doorzetten. Ook al worden de huizen in de steden goedkoper. De druk op de Randstad wordt dan mogelijk wat verlicht, omdat mensen verhuizen naar andere delen van het land.”