BNP Paribas over biodiversiteit: ‘Weet wat je verliest’

03 augustus 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

Het verlies van biodiversiteit heeft ernstige gevolgen voor het functioneren van ecosystemen. Niet alleen is het behoud van kwetsbare ecosystemen noodzakelijk in de strijd tegen klimaatopwarming, het is ook essentieel om economische activiteiten zoals de wereldwijde voedselvoorziening in stand te houden. Wat BNP Paribas betreft tijd om het begrip van ‘biodiversiteit’ naar beleid te vertalen.

Om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan wordt er volgens de bank hard gewerkt aan de ontwikkeling van zowel wettelijke als vrijwillige kaders. Eén van de eerste wettelijke kaders is het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro.

Vervolgens werd vorig jaar tijdens de Biodiversity Conference van de Verenigde Naties de volgende stap gezet. Tweehonderd landen bereikten destijds een akkoord over het Montreal Global Biodiversity Framework, waarin overheden beloofden om een eind te maken aan subsidies die schadelijk zijn voor de natuur. Daarnaast werden de uitgaven voor natuurbehoud verhoogd tot $200 miljard per jaar.

BNP Paribas over biodiversiteit: ‘Weet wat je verliest’

BNP Paribas stelt echter dat beleid niet succesvol kan zijn zonder inzicht en een gedeelde opvatting over de omvang van het probleem. “Het Global Biodiversity Framework biedt daarom naast concrete commitments, een raamwerk om de risico’s van biodiversiteitsverlies en kansen met betrekking tot natuurbehoud te signaleren.”

Hier ligt volgens de bank een rol weggelegd voor financiële instellingen en bedrijven. Door inzicht in de kosten en opbrengsten van natuurbehoud kunnen bedrijven en belangengroepen ideeën ontwikkelen om het behoud van biodiversiteit te financieren.

Daarnaast zijn er voor bedrijven initiatieven zoals certificeringsregelingen, eco-labels en programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificeringsprogramma van de Forest Stewardship Council (FSC) en de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) worden door de bank als “sprekende voorbeelden” bestempeld.  

Zo bevordert de FSC verantwoord bosbeheer en maakt het voor bedrijven en consumenten makkelijker om te kiezen voor producten uit verantwoord beheerde bossen. De RSPO zou de productie en het gebruik van duurzame palmolie stimuleren.

Gemeenschappelijk kader

“Biodiversiteit is een complex onderwerp en dat maakt het des te belangrijker om een gemeenschappelijk kader te hebben”, legt Sébastien Soleille (Hoofd Energie en Milieutransitie bij BNP Paribas) uit. Zo spreken we dezelfde taal, wordt vergelijking mogelijk en verkleinen we het risico op greenwashing.”

Soleille wijst vervolgens naar de Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures. Het wereldwijde initiatief wil ervoor zorgen dat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt als we het hebben over biodiversiteit.

“De TNFD wil de impact op, en afhankelijkheid van biodiversiteit voor ondernemingen in kaart brengen”, vervolgt Soleille. “In september publiceert de TNFD een eindrapport die als blauwdruk moet dienen voor betrokkenheid van de financiële sector bij het behoud en herstel van biodiversiteit.”