Het Teameffect: Bouwen aan verbinding en verbetering in teams.

10 november 2023 Banken.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Auteur en ABN AMRO-veteraan Roy Turpijn heeft zijn nieuwe monografie 'Het Teameffect' gepubliceerd. In het boek beschrijft Turpijn in zes praktische stappen hoe teams en individuele teamleden meer verbinding, verbetering én voldoening kunnen realiseren, en dus: meer werkgeluk- en succes. Banken.nl ging met de schrijver in gesprek over zijn ervaringen en belangrijkste tips voor de bancaire sector.

Kun je jezelf voorstellen?

“Ik ben Roy Turpijn, auteur en trainer op het gebied van high performance teams, operational excellence en werkgeluk. Tijdens mijn carrière ben ik voornamelijk werkzaam geweest in de bancaire wereld, startend bij de ING, waarna ik zo’n vijftien jaar heb gewerkt bij ABN AMRO."

"Bij ABN AMRO heb ik voor bijna alle bedrijfsonderdelen gewerkt, maar de rode draad in mijn carrière is leiderschap, Lean, strategie, digitalisering en verandermanagement. Op deze gebieden heb ik ook vele opleidingen gevolgd om de nieuwste inzichten te verkrijgen, onder andere bij Cardiff University, Nyenrode, De Baak en de Universiteit van Amsterdam."

Het Teameffect: Bouwen aan verbinding en verbetering in teams."Daarnaast heb ik samen met McKinsey een manier van werken ontwikkeld waarmee teams continu kunnen verbeteren op efficiency, medewerker- en klanttevredenheid. Als trainer heb ik dit succesvol toegepast bij vele (management) team en de laatste tien jaar heb ik dit verder geperfectioneerd als leidinggevende. In mijn laatste functie bij ABN AMRO was ik Head of Change, Consolidation & Risk."

Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven?

“De uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben zijn niet meer op te lossen zonder samenwerking. De wereld verandert steeds sneller door onder andere globalisering, hogere stakeholderverwachtingen, technologische innovatie en dit zorgt er ook voor dat er steeds meer wordt gevraagd van werknemers."

"Om succesvol te blijven heb je teams nodig die bestaan uit leden die elkaar versterken en stuk voor stuk verbinding, verbetering en voldoening vinden in hun werk. De realiteit is echter dat dit door velen niet gevonden wordt waardoor zij zich niet écht gelukkig en bevlogen voelen in hun werk, met de fysieke en emotionele klachten van dien. We zien allemaal dat het aantal issues zoals stress en burn-outs continu groeit. Om zoveel mogelijk werknemers en teams te helpen in de weg naar werkgeluk en -succes schreef ik het boek ‘Het Teameffect’.”

Wat kan de lezer uit jouw boek halen?

“Het Teameffect is direct in te zetten door iedereen die in een team werkt en meer werkgeluk, impact en synergie wil realiseren. Natuurlijk is elk team anders en zijn andere aanpakken nodig in de weg naar succes. Toch is gebleken dat verschillende hulpmiddelen altijd toepasbaar zijn en voor verbetering zorgen."

"In mijn boek combineer ik mijn eigen ervaringen en inzichten met best practices, theoretische kennis en concrete hulpmiddelen. Het resultaat is een praktisch stappenplan om meer verbinding, verbetering en voldoening in teams te laten ontstaan. Het stappenplan is zowel inzetbaar voor op kantoor, als in nieuwe hybride werkvormen.”

Kun je meer vertellen over het stappenplan?

“Aan de basis van mijn boek staat het Teameffect-model. Dit bestaat uit zes stappen: Cultuur, Purpose, Organisatie, Vaardigheden, Leiderschap en Continu verbeteren, die allen verbonden zijn en elkaar versterken."

"Cultuur en Purpose bevinden zich in de buitenste ring van het model, omdat deze bepalend zijn voor de invulling van de andere stappen. Hier wordt het DNA van teams vormgegeven en focussen we op verbinding voor de benodigde gedragsverandering. Dit vloeit voort naar de organisatie van de teams en werkprocessen om verbinding, verbetering en voldoening optimaal te faciliteren."

"Hierna komen de stappen Vaardigheden en Leiderschap die tonen hoe je het optimale uit jezelf, je teamgenoten en het team als geheel kunt halen. Leiderschap tonen is een verantwoordelijkheid van iedereen in het team en juist informele leiders kunnen het verschil maken."

"Ten slotte laat ik zien hoe je een continue verbetercultuur creëert om kleine en grote verbeteringen te realiseren. Ik beschrijf hier onder andere hoe je processen optimaliseert, complexe problemen structureel oplost en gebruik kan maken van innovatie en digitalisatie.”

Waarin verschilt de bancaire wereld ten opzichte van andere branches als het gaat om verbinding, verbetering en voldoening?

“Medewerkers van een bank zijn niet zoveel anders dan medewerkers van een ander bedrijf als het gaat om verbinding, verbetering en voldoening. Als je een verschil zou moeten aanwijzen dan zit dat meer nog in de verschillende generaties; de jongere generaties hebben in hun werk nog meer behoefte aan verbinding, verbetering en voldoening. Mijn boek gaat ook in op deze verschillen, waarbij wel uitgekeken moet worden voor generaliseren."

"Je ziet dat banken de afgelopen jaren ook sterk zijn veranderd in cultuur en manier van werken. Banken zijn eigenlijk steeds meer IT-bedrijven geworden waarbij de cultuur informeler wordt en bijvoorbeeld Agile veel wordt ingezet. Wel zie je dat banken onder een vergrootglas liggen bij toezichthouders en risk een steeds grotere rol speelt. Uiteraard wil je als bank in control zijn, maar ik heb dit veelal zien doorslaan waardoor verbinding, verbetering en voldoening juist in gevaar komt."

Wat zijn jouw belangrijkste tips voor teams en teamleden in de bancaire wereld?

“Ik zal op drie stappen van Het Teameffect-model nog een tip geven die gericht is op de bancaire wereld. Ik had het net al over de steeds grotere rol van risk binnen de bancaire wereld. Wanneer dit verkeerd wordt doorgevoerd kan dit de cultuur negatief beïnvloeden. In een steeds sneller veranderende wereld wil je namelijk juist een cultuur hebben waar ruimte is voor nieuwsgierigheid, creativiteit en het maken van fouten om hiervan te kunnen leren."

Het Teameffect: Bouwen aan verbinding en verbetering in teams.

"Daarnaast zie je dat banken de afgelopen jaren veel bezig zijn met hun purpose, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Het is alleen niet eenvoudig om ook echt een purpose-gedreven bedrijf te worden, vooral niet voor bestaande organisaties die al een bestaande identiteit hebben. Zorg er dus voor dat de purpose goed doorvertaald wordt naar de medewerkers; iedereen moet het kunnen begrijpen, onthouden en doorvertellen. Het moet richting geven aan het dagelijkse handelen en handvatten geven om zelf de juiste keuzes te maken."

"Ten slotte nog een tip over continu verbeteren. Banken hebben altijd veel winst gemaakt en dan bestaat er het risico van verzadiging. Succes verdwijnt echter als je niet blijft bewegen in een wereld die steeds sneller beweegt. Aan de ene kant zit dit in de grote verbeteringen, zoals slim inspelen op techniek om niet ingehaald te worden door bijvoorbeeld de grote tech bedrijven."

"Aan de andere kant zit dit juist ook in de kleine verbeteringen vanaf de werkvloer. Ik heb in de praktijk gezien dat dit veelal te weinig prioriteit kreeg. Investeer dus in teams die continu verbeteren, want vele kleine verbeteringen kunnen samen meer opleveren dan één grote en daarnaast zijn het juist de kleine verbeteringen die zorgen voor verbinding, verbetering en voldoening."

"Een laatste ietwat voor de hand liggende tip? Koop mijn boek en voer samen het stappenplan uit, dan komt het helemaal goed met de teams in de bancaire wereld."