Financiële sector vraagt rol in CS3D

14 november 2023 Banken.nl 1 min. leestijd

De Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben een oproep gedaan om de financiële sector deel uit te laten maken van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).

Het CS3D-wetsvoorstel verplicht bedrijven om de negatieve bedrijfsactiviteiten (ook in hun waardeketens) op mensenrechten en het milieu te identificeren, te voorkomen en waar nodig te beperken en beëindigen.

De NVB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars benadrukken dat de gelieerde sectoren in 2016 en 2018 convenanten hebben ondertekend om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te implementeren om mensenrechtenschendingen, milieuschade en andere schadelijke activiteiten in onze kredietverlenings- en beleggingsactiviteiten te verminderen.

Financiële sector vraagt rol in CS3D

Deze ervaringen zouden tot een besef hebben geleid dat bedrijven – inclusief financiële instellingen – een sleutelrol kunnen spelen in het tackelen van dergelijke problemen, maar dan wel op een uniforme manier.

Op dit moment onderhandelen het Europees Parlement en de Raad namelijk nog over het voorstel, waarbij de rol van de financiële sector één van de hete hangijzers is. De Raad zou namelijk een optie overwegen om individuele lidstaten zelf de keuze te geven of ze de financiële sector binnen de werkingssfeer van de nieuwe wet laten vallen of niet.

Hierdoor zou een lappendeken aan te regels binnen Europa dreigen. “Bovendien leert de ervaring dat investeerders meer impact kunnen maken wanneer ze samen met bedrijven in dialoog gaan.” Een uniforme internationale aanpak zou daarom cruciaal zijn.”