Delen pensioendata stap dichterbij via Afsprakenstelsel Pensioenservices

19 december 2023 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De eerste stap voor het delen van pensioendata is gezet. Pensioenuitvoerders APG, PFZW, PGB, PGGM, PMT en de Pensioenfederatie hebben een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend, waarbij de betrokken partijen de rest van de pensioensector oproepen om zich aan te sluiten bij het initiatief.

Pensioendata van deelnemers staat verspreid over steeds meer verschillende partijen in de pensioensector. Omdat deelnemers verwachten dat zij volledig digitaal bediend worden met een totaalbeeld van de eigen pensioensituatie, is het belangrijk dat zij zo goed mogelijk bediend worden met relevante digitale diensten (de zogeheten pensioenservices). Om dat voor elkaar te krijgen dient de sector meer samen te werken op het gebied van het delen van pensioendata.

En dat hoopt de sector te doen middels het Afspraken Pensioenservices. Dit sectorinitiatief is gericht op het creëren van kaders voor het delen van pensioendata.

Delen pensioendata stap dichterbij via Afsprakenstelsel Pensioenservices

Door samen te werken en pensioendata te delen kunnen de relevante pensioenservices en digitale diensten, voor deelnemers laagdrempelig en tegen lage kosten ontwikkeld worden. “Door relevante pensioenservices aan te bieden krijgen deelnemers een beter pensioeninzicht en kunnen zij verstandige keuzes maken voor hun pensioen”, aldus de uitleg van de Pensioenfederatie.

“Door als pensioensector proactief de kaders voor data delen vorm te geven,” vervolgt de belangenvereniging. “zorgen we ervoor dat dit volgens de principes en kwaliteitsnormen van de sector gebeurt.”

Met de ondertekening van de Memorandum of Understanding hebben de pensioenuitvoerders een eerste stap gezet met de ontwikkeling van het Afsprakenstelsel en zullen zij zich gezamenlijk inzetten voor verdere professionele doorontwikkeling.