Nieuwe pensioenwet vormt opnieuw obstakel voor formerende partijen

23 januari 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nadat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) afgelopen mei door de Eerste Kamer ging, blijkt deze nog steeds een probleemdossier te zijn voor de partijen aan de formatietafel. Op woensdag 15 januari vond in de Tweede Kamer een debat plaats, waarin NSC, BBB en PVV voorstelden de wet grondig te wijzigen.

Agnes Joseph van Nieuw Sociaal Contract vroeg het debat aan, nadat zij het pensioendossier had overgenomen van Pieter Omtzigt. Ze pleitte voor een referendum waarbij werknemers en gepensioneerden de keuze hebben tussen het oude en het nieuwe pensioenstelsel.

Het nieuwe stelsel moet het onder meer makkelijker gaan maken om de pensioenen te verhogen en passendere pensioenen per werknemer te ontwikkelen. De mogelijke vertraging of inperking van de nieuwe wet leidt tot zorgen bij de pensioenfondsen.

Nieuwe pensioenwet vormt opnieuw obstakel voor formerende partijen

De wet kwam niet bepaald vanzelf tot stand: het kostte vijftien jaar aan overleg om het eens te worden over de wet en deze door de twee Kamers te loodsen. En nu de wet eindelijk is aangenomen, begint het echte werk pas. Met de daadwerkelijke implementatie staat de pensioensector de komende jaren een ware megaklus te wachten.  

Wim Koeleman, die verantwoordelijk is voor de overgang van alle bij APG aangesloten fondsen naar het nieuwe stelsel, uit tegenover het FD zijn zorgen naar aanleiding van het geopperde referendum. “In het huidige stelsel kun je minder snel indexeren, omdat je nu als pensioenfonds verplicht bent om meer buffers aan te houden”, verklaart hij.

Koeleman gaat ook in op de gevolgen van een referendum. “Dan zul je twee pensioenstelsels in de lucht moeten houden en zit je nog decennialang vast aan dat oude stelsel. Dat gaat heel veel geld kosten en is slecht uitlegbaar.”

NSC, BBB en PVV zullen elkaar aan de onderhandelingstafel kunnen vinden in hun wens om de keuze voor het oude stelsel mogelijk te blijven maken. De vierde partij die momenteel onderdeel is van de kabinetsformatie, de VVD, blijft wel voorstander van de nieuwe wet.

De Wtp is per 1 juli 2023 formeel in werking getreden. Volgens de huidige inrichting van de wet moeten alle pensioenen uiterlijk op 1 januari 2028 naar het nieuwe model zijn overgezet.