AFM deelt eerste boete ooit uit aan finfluencer

20 juni 2024 Banken.nl 2 min. leestijd

Er werd al meerdere keren voor gewaarschuwd en eindelijk is het zo ver: de Autoriteit Financiële Markten heeft voor het eerst een boete uitgedeeld aan een finfluencer vanwege de samenwerking met de illegale vermogensbeheerder Grinta Invest..

Al met al moet financieel en fiscaal adviseur E.J. Hogervorst een boete ophoesten van €620.000. De toezichthouder beschuldigt de finfluencer (financieel influencer) ervan, de illegale vermogensbeheerder te hebben gepromoot , de partij onder de aandacht van beleggers bracht te hebben en hen grote bedragen heeft laten investeren.  

Hogervorst fungeerde tegelijkertijd als contactpersoon en bood hulp bij het aanmeldproces. In ruil daarvoor zou hij provisies hebben ontvangen tot wel 10% van het door beleggers ingelegde vermogen. Dit heeft ook de hoogte van de boete bepaald.

AFM deelt eerste boete ooit uit aan finfluencer

De AFM benadrukt dat vermogensbeheerders over een vergunning moeten beschikken, onder meer omdat die vergunningsplicht bijdraagt aan een gelijk speelveld en de hoeksteen van financieel toezicht vormt.

Grinta Invest bezat nooit een dergelijke vergunning en vertrok uiteindelijk naar de noorderzon met het geld van de beleggers. Saillant detail: de AFM waarschuwde in november 2021 al voor de wanpraktijken van de vermogensbeheerder.

Hoewel de toezichthouder inziet dat Hogervorst dit niet heeft gewild, zou hij Grinta Invest daartoe wel in staat hebben gesteld door met het bedrijf samen te werken.

“Er zijn verschillende valkuilen om alert op te zijn”, waarschuwt de AFM nogmaals. “Beleggingsadvies geven zonder vergunning, onvoldoende zorgvuldigheid bij beleggingsaanbevelingen, het aanprijzen van risicovolle producten, samenwerken met partijen zonder vergunning en vergoedingen ontvangen voor het aanbrengen van klanten.”

Weerwoord

Hogervorst is van mening dat hij ten onrechte als topmedewerker van Grinta wordt beschouwd. Hij zou slechts ‘een linkje’ naar mensen uit zijn eigen, zeer vermogende privékring hebben gestuurd. Deze mensen zouden hebben ingelegd omdat ze “hetzelfde” willen doen als vrienden en familie, en niet vanwege Hogervorsts expertise.

Daarnaast beklaagde Hogervorst zich dat de AFM niet eerder actie nam tegen Grinta, en een finfluencer zelfs expliciet toestemming gaf om reclame te blijven maken voor het bedrijf. Hogervorst kan bezwaar aantekenen tegen de boete.